Bài tập kế toán dự án đầu tư có lời giải + đáp án 2024

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Bài tập kế toán dự án đầu tư có lời giải + đáp án 2024

Chào các bạn yêu thích kế toán và quản lý dự án! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một loạt các bài tập kế toán liên quan đến dự án đầu tư, cùng với các lời giải và đáp án chi tiết cho năm 2024.
Việc hiểu và áp dụng kế toán đối với các dự án đầu tư là một phần quan trọng trong quá trình quản lý và định hình chiến lược kinh doanh của một tổ chức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp cận với một loạt các tình huống thực tế và thách thức mà các nhà quản lý dự án thường gặp phải, từ việc đánh giá hiệu quả dự án đến việc tính toán lợi nhuận và rủi ro.
Mỗi bài tập sẽ được trình bày một cách cụ thể, kèm theo lời giải minh họa và đáp án chi tiết, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách áp dụng các nguyên lý kế toán vào thực tế dự án đầu tư.
Dù bạn là sinh viên kế toán, nhân viên kế toán hay nhà quản lý dự án chuyên nghiệp, bài viết này đều mang lại giá trị bổ ích và kiến thức thực tiễn cho công việc hàng ngày của bạn.

Xem thêm: bài tập kế toán bán hàng giúp bạn Tính toán và ghi nhận các loại thuế liên quan đến bán hàng, như thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, vv.

bai-tap-ke-toan-du-an-dau-tu
Hãy cùng nhau khám phá và tiếp tục phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kế toán và quản lý dự án! Chúng ta bắt đầu ngay từ bây giờ với các bài tập và lời giải đầy hấp dẫn dưới đây.

Bài tập kế toán đầu tư số 1 - Đầu tư cổ phiếu

Công ty X quyết định đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Y với giá mua là 150.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/05/2023. Số lượng cổ phiếu mua là 800 cổ phiếu. Công ty X dự định nắm giữ cổ phiếu này ít nhất trong vòng 2 năm.
Yêu cầu:
    Định khoản các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến việc đầu tư này.
    Tính giá trị hiện có của khoản đầu tư này tại thời điểm cuối kỳ, giả sử giá thị trường của cổ phiếu Công ty Y là 160.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 31/12/2023.
Lời giải:
Ngày 15/05/2023:
Công ty X mua cổ phiếu của Công ty Y:
Nợ: Tài khoản 1211 – Cổ phiếu – Công ty Y
Có: Tài khoản 111 – Tiền mặt
Lí do: Mua cổ phiếu của Công ty Y với giá mua là 150.000 đồng/cổ phiếu, số lượng 800 cổ phiếu.
Ngày 31/12/2023:
Tính giá trị hiện có của khoản đầu tư:
Giá trị hiện có = Số lượng cổ phiếu * Giá thị trường/cổ phiếu = 800 cổ phiếu * 160.000 đồng/cổ phiếu = 128.000.000 đồng.
Định khoản ghi nhận giá trị hiện có của khoản đầu tư:
Nợ: Tài khoản 1211 – Cổ phiếu – Công ty Y
Có: Tài khoản 221 – Giá trị hợp lý của khoản đầu tư tài chính
Kết luận:
Công ty X đã hạch toán đúng quy định các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản đầu tư này. Giá trị hiện có của khoản đầu tư này tại thời điểm cuối kỳ là 128.000.000 đồng.

Gợi ý: thành lập công ty tại quận cầu giấy là địa Chỉ Lý Tưởng: Tại Sao Quận Cầu Giấy Là Nơi Lý Tưởng Để Thành Lập Công Ty?

Bài tập kế toán đầu tư số 2 - Giảm giá đầu tư tài chính

Công ty MNP mua 3.500 cổ phiếu của công ty XYZ với giá mua là 40.000.000 VND vào ngày 1/1/năm 20X3. Sau đó, vào ngày 31/12/năm 20X3, giá trị thị trường của cổ phiếu giảm xuống còn 35.000.000 VND. Tính giá trị đầu tư tài chính và ghi sổ kế toán tại cuối năm 20X3 nếu công ty MNP quyết định thực hiện việc giảm giá đầu tư tài chính.
Lời giải:
    Giá trị đầu tư tài chính tại cuối năm 20X3 trước khi giảm giá:
    Giá trị đầu tư = Số lượng cổ phiếu * Giá thị trường/cổ phiếu = 3.500 cổ phiếu * 35.000.000 VND/cổ phiếu = 122.500.000.000 VND.
    Giảm giá đầu tư tài chính:
    Giảm giá đầu tư = Giá trị đầu tư trước giảm giá - Giá trị mua ban đầu = 122.500.000.000 VND - 40.000.000.000 VND = 82.500.000.000 VND.
    Ghi sổ kế toán:
        Công ty MNP ghi nhận giảm giá đầu tư tài chính tại cuối năm 20X3 bằng cách trừ trực tiếp vào giá trị đầu tư tài chính.
        Khoản giảm giá này được ghi là một khoản lỗ trong lưu chuyển tiền tệ của công ty.
Vậy, giá trị đầu tư tài chính tại cuối năm 20X3 sau khi giảm giá là 40.000.000.000 VND (122.500.000.000 VND - 82.500.000.000 VND). Khoản lỗ từ việc giảm giá đầu tư tài chính là 82.500.000.000 VND.

Bài tập đầu tư số 3 - tính giá trị đầu tư ban đầu

Công ty XYZ đã đầu tư 1.000.000.000 VND vào mua cổ phiếu của công ty con, ABC, vào ngày 1/1/năm 20X5. Sau một thời gian, công ty XYZ quyết định chuyển đổi đầu tư tài chính này thành một tài sản cố định để mở rộng hoạt động sản xuất của mình. Giá trị thị trường của cổ phiếu ABC tại thời điểm chuyển đổi là 1.200.000.000 VND. Hãy tính giá trị đầu tư ban đầu, giá trị tài sản cố định mới, và ghi sổ kế toán tại thời điểm chuyển đổi.
Giải:
    Giá trị đầu tư tài chính ban đầu:
    Giá trị đầu tư tài chính ban đầu của công ty XYZ vào cổ phiếu của công ty ABC là 1.000.000.000 VND.
    Giá trị tài sản cố định mới:
    Giá trị thị trường của cổ phiếu ABC tại thời điểm chuyển đổi là 1.200.000.000 VND.
    Ghi sổ kế toán:
        Công ty XYZ sẽ ghi nhận giá trị đầu tư tài chính ban đầu vào tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn, tùy thuộc vào kế hoạch sử dụng.
        Khi chuyển đổi thành tài sản cố định, công ty XYZ sẽ ghi nhận tài sản cố định mới với giá trị là 1.200.000.000 VND.
        Đồng thời, công ty cần điều chỉnh giá trị của tài sản cố định này qua các chu kỳ hao mòn tương ứng.

Bí Quyết Thành Công: Lập Doanh Nghiệp Cấp Tốc và Những Kinh Nghiệm Tại Thanh Trì với dịch vụ lập doanh nghiệp cấp tốc ở thanh trì

Bài tập đầu tư cổ phiếu số 4

Công ty XYZ vừa thực hiện một số giao dịch tài chính trong quý với thông tin như sau:
Ngày 01/04, công ty mua 800 cổ phiếu của Công ty ABC với giá 60,000 VND/cổ phiếu.
Ngày 20/05, công ty nhận cổ tức từ đầu tư trên, tỷ lệ cổ tức là 4% trên giá trị cổ phiếu.
Ngày 10/07, công ty bán 400 cổ phiếu của Công ty ABC với giá 70,000 VND/cổ phiếu.
Hãy tính toán và ghi chép vào sổ cái các sự kiện trên.
Lời giải
Ngày 01/04: Mua cổ phiếu của Công ty ABC
    Giá mua: 800 cổ x 60,000 VND/cổ = 48,000,000 VND
    Ghi chép vào sổ cái:
        Nợ Tài khoản Đầu tư Tài chính: 48,000,000 VND
        Nợ Tiền mặt hoặc Ngân hàng: 48,000,000 VND
Ngày 20/05: Nhận cổ tức
    Cổ tức: 4% x 48,000,000 VND = 1,920,000 VND
    Ghi chép vào sổ cái:
        Nợ Tiền mặt hoặc Ngân hàng: 1,920,000 VND
        Có Doanh thu từ Đầu tư Tài chính: 1,920,000 VND
Ngày 10/07: Bán cổ phiếu của Công ty ABC
    Giá bán: 400 cổ x 70,000 VND/cổ = 28,000,000 VND
    Lãi (lỗ) từ việc bán cổ phiếu: (70,000 VND/cổ – 60,000 VND/cổ) x 400 cổ = 4,000,000 VND (lãi)
    Ghi chép vào sổ cái:
        Nợ Tiền mặt hoặc Ngân hàng: 28,000,000 VND
        Ghi nợ Lãi từ Đầu tư Tài chính: 4,000,000 VND
        Có Doanh thu từ Bán Đầu tư Tài chính: 24,000,000 VND (28,000,000 VND – 4,000,000 VND)
Đây là cách ghi chép vào sổ cái cho các sự kiện tài chính liên quan đến đầu tư của công ty XYZ.
Ngày Diễn biến Nợ Tài khoản Có Tài khoản Số tiền (VND)
01/04 Mua cổ phiếu của Công ty ABC Đầu tư Tài chính Tiền mặt hoặc Ngân hàng 48,000,000
20/05 Nhận cổ tức từ đầu tư trên Tiền mặt hoặc Ngân hàng Doanh thu từ ĐTTC 1,920,000
10/07 Bán cổ phiếu của Công ty ABC Tiền mặt hoặc Ngân hàng Lãi từ ĐTTC 4,000,000
      Doanh thu từ Bán ĐTTC 24,000,000

Bài tập số 5 - đầu tư tài chính trong quý

Công ty ABC vừa thực hiện một số giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trong quý vừa qua. Dưới đây là các sự kiện và thông tin chi tiết:
    Ngày 10/03, công ty mua 1,500 cổ phiếu của Công ty DEF với giá 60,000 VND/cổ phiếu.
    Ngày 25/04, công ty nhận cổ tức từ đầu tư trên, tỷ lệ cổ tức là 4% trên giá trị cổ phiếu.
    Ngày 15/06, công ty quyết định bán 1,200 cổ phiếu của Công ty DEF với giá 70,000 VND/cổ phiếu.
Hãy thực hiện việc ghi chép vào sổ cái cho mỗi sự kiện trên và tính toán lãi (lỗ) từ giao dịch bán cổ phiếu.
Lời giải và tính toán:
Ngày 10/03: Mua cổ phiếu của Công ty DEF
    Giá mua: 1,500 cổ x 60,000 VND/cổ = 90,000,000 VND
Ghi chép vào sổ cái:
    Nợ Tài khoản Đầu tư Tài chính: 90,000,000 VND
    Nợ Tiền mặt hoặc Ngân hàng: 90,000,000 VND
Ngày 25/04: Nhận cổ tức
    Cổ tức: 4% x 90,000,000 VND = 3,600,000 VND
Ghi chép vào sổ cái:
    Nợ Tiền mặt hoặc Ngân hàng: 3,600,000 VND
    Có Doanh thu từ Đầu tư Tài chính: 3,600,000 VND
Ngày 15/06: Bán cổ phiếu của Công ty DEF
    Giá bán: 1,200 cổ x 70,000 VND/cổ = 84,000,000 VND
    Lãi (lỗ) từ việc bán cổ phiếu: (70,000 VND/cổ – 60,000 VND/cổ) x 1,200 cổ = 12,000,000 VND (lãi)
Ghi chép vào sổ cái:
    Nợ Tiền mặt hoặc Ngân hàng: 84,000,000 VND
    Ghi nợ Lãi từ Đầu tư Tài chính: 12,000,000 VND
    Có Doanh thu từ Bán Đầu tư Tài chính: 72,000,000 VND (84,000,000 VND – 12,000,000 VND)
Đây là cách ghi chép vào sổ cái và tính toán lãi (lỗ) từ giao dịch bán cổ phiếu trong bài tập này.

Chú ý: khi viết giấy đề xuất khen thưởng cần ghi rõ Bao gồm tên, chức vụ và mô tả về các thành tích, công lao đáng khen ngợi của người được đề xuất.

Bài tập kế toán số 6 - các khoản đầu tư ngắn hạn

Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp vào ngày 31/01/N có các thông tin sau:
Số dư tài khoản ngày 31/01/N:
    Tài khoản 121: 50.000.000đ (Cổ phiếu công ty X: 35.000.000đ, Cổ phiếu công ty Y: 15.000.000đ)
    Tài khoản 129: 2.000.000đ (Dự phòng giảm giá cổ phiếu công ty X)
Trong tháng 02/N, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch sau:
    Ngày 05/02: Chi tiền mặt 8.000.000đ mua 20 tờ kỳ phiếu ngân hàng ABC, mệnh giá 500.000đ/tờ, thời hạn 6 tháng, lãi suất 1%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng.
    Ngày 10/02: Nhận cổ tức từ cổ phiếu công ty Y, tổng cộng 3.000.000đ.
    Ngày 20/02: Bán 10.000 cổ phiếu công ty X với giá bán 50.000đ/cổ phiếu, thu được tiền mặt.
    Ngày 28/02: Tính lãi thu được từ kỳ phiếu vào tài khoản tiền gửi.
Hãy định khoản các giao dịch kinh tế trên.
Giải:
Ngày 05/02:
    Ghi nợ Tài khoản 1212 (Kỳ phiếu ngân hàng ABC) với số tiền 8.000.000đ.
    Ghi có Tài khoản 111 (Tiền mặt) với số tiền 8.000.000đ.
Ngày 10/02:
    Ghi có Tài khoản 111 (Tiền mặt) với số tiền 3.000.000đ (nhận cổ tức từ công ty Y).
    Ghi nợ Tài khoản 331 (Các khoản nợ phải trả) với số tiền 3.000.000đ (cổ tức).
Ngày 20/02:
    Ghi có Tài khoản 111 (Tiền mặt) với số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu công ty X.
    Ghi nợ Tài khoản 121 (Cổ phiếu công ty X) với số tiền tương ứng với giá trị cổ phiếu đã bán.
Ngày 28/02:
    Ghi nợ Tài khoản 1212 (Kỳ phiếu ngân hàng ABC) với số tiền lãi thu được từ kỳ phiếu vào tài khoản tiền gửi.
    Ghi có Tài khoản 112 (Tiền gửi ngân hàng) với số tiền lãi thu được từ kỳ phiếu.
Đây là cách định khoản các giao dịch tài chính tương tự trong bài tập này. Bạn có thể áp dụng cách này để giải quyết bài tập của mình.

Bài tập kế toán số 7 - giao dịch đầu tư dài hạn

Trong tháng 10, phòng kế toán của công ty XYZ ghi nhận các giao dịch đầu tư dài hạn như sau:
    Chuyển khoản mua cổ phiếu của công ty ABC với số tiền là 2.000.000.000đ. Số cổ phiếu mua có mệnh giá 500.000.000đ và chi phí mua là 5.000.000đ. Tỷ lệ quyền biểu quyết tương đương với tỷ lệ góp vốn là 70%.
    Nhận thông báo chia cổ tức từ công ty DEF với tổng giá trị là 80.000.000đ. Công ty XYZ quyết định sử dụng toàn bộ số tiền này để góp thêm vốn.
    Góp vốn vào công ty GHI với tỷ lệ góp vốn là 45%, bằng cách cung cấp một thiết bị máy móc có giá trị ban đầu là 150.000.000đ.
    Nhận một lô hàng hóa có giá gốc là 300.000.000đ từ một đối tác, được công ty XYZ quyết định góp vào vốn với giá trị là 310.000.000đ.
    Chi phí vận chuyển hàng hóa trong quá trình góp vốn là 15.000đ, đã được thanh toán bằng tiền mặt.
    Mua thêm 10.000 cổ phiếu của công ty KLM với giá mỗi cổ phiếu là 150.000đ, tỷ lệ quyền biểu quyết là 15%. Chi phí thanh toán cho người môi giới là 2.000.000đ.
    Bán một số cổ phiếu của công ty NPO với giá bán là 120.000.000đ. Số cổ phiếu được bán có giá gốc là 130.000.000đ và sau khi bán, tỷ lệ quyền biểu quyết giảm từ 20% xuống 15%.
Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản (TK 221, 223, 228).
Hướng dẫn giải
Dưới đây là phản ánh các giao dịch vào sơ đồ tài khoản (TK 221, 223, 228) của công ty XYZ:
TK 221 - Đầu tư dài hạn vào công ty liên kết và liên doanh:
    Chuyển khoản mua cổ phiếu của công ty ABC:
        Nợ TK 221: 2.000.000.000đ
        Nợ TK 112 - Tiền mặt: 2.005.000.000đ (2.000.000.000đ + 5.000.000đ chi phí mua)
    Góp vốn vào công ty GHI bằng thiết bị máy móc:
        Nợ TK 221: 150.000.000đ
    Góp lô hàng hóa vào vốn:
        Nợ TK 221: 310.000.000đ
    Chi phí vận chuyển hàng hóa:
        Nợ TK 221: 15.000đ
        Nợ TK 112 - Tiền mặt: 15.000đ
TK 223 - Vốn góp tại công ty liên kết và liên doanh:
    Nhận thông báo chia cổ tức từ công ty DEF và góp thêm vốn:
        Có TK 221: 80.000.000đ
        Nợ TK 223: 80.000.000đ
TK 228 - Cổ phiếu của công ty khác:
    Mua thêm cổ phiếu của công ty KLM:
        Nợ TK 228: 1.500.000.000đ (10.000 cổ phiếu x 150.000đ/cổ phiếu)
        Nợ TK 112 - Tiền mặt: 2.000.000đ (chi phí môi giới)
    Bán một số cổ phiếu của công ty NPO:
        Có TK 228: 1.800.000.000đ (15% x 130.000.000đ)
        Nợ TK 228: 2.000.000.000đ (giá bán - giá gốc)
Tất cả các giao dịch đã được phản ánh đúng vào sơ đồ tài khoản theo nguyên tắc kế toán và quy định tài chính.

Kế Toán Minh Việt chuyên nhận :
- Tạo Lập Doanh Nghiệp Mới: với dịch vụ thành lập doanh nghiệp là Chìa Khóa Cho Sự Thành Công.
dịch vụ kế toán trọn gói Tiết Kiệm Thời Gian và Năng Lượng: Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói Tiện Ích cho Doanh Nghiệp
thay đổi thông tin người đại diện pháp luật là Bước Đi Quan Trọng Cho Sự Phát Triển Doanh Nghiệp

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn