Link download và tải về mẫu biên bản kiểm kê tài sản mới nhất 2024

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Link download và tải về mẫu biên bản kiểm kê tài sản mới nhất 2024

Trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, việc kiểm kê tài sản đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là biện pháp cần thiết để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính của tổ chức mà còn là cơ hội để xác định và giải quyết các sai sót hoặc thất thoát có thể xảy ra.
Biên bản kiểm kê tài sản không chỉ là một tài liệu pháp lý quan trọng mà còn là công cụ hữu ích để ghi nhận và mô tả chi tiết về tài sản của tổ chức. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và theo dõi tài sản theo thời gian, từ đó đảm bảo sự hiệu quả trong việc sử dụng và bảo vệ tài sản của tổ chức.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị một mẫu biên bản kiểm kê tài sản, nhằm hỗ trợ quý vị trong quá trình thực hiện kiểm kê và quản lý tài sản của tổ chức một cách chuyên nghiệp và minh bạch. Mẫu biên bản này được thiết kế một cách cụ thể và toàn diện, bao gồm các thông tin quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính trung thực và minh bạch trong quá trình kiểm kê.
Chúng tôi hy vọng rằng mẫu biên bản kiểm kê tài sản này sẽ giúp ích cho quý vị trong công việc hàng ngày của mình. Đồng thời, chúng tôi khuyến khích quý vị tùy chỉnh mẫu này để phản ánh đúng nhất tình hình tài sản của tổ chức của mình.

Biểu mẫu: link download bảng chấm công giờ làm thêm mới nhất 2024. Theo thông tư 133, 200 của BTC

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản mới nhất 2024
Chuyển nhượng: chuyển nhượng vốn góp là gì ? các bước thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp trong một doanh nghiệp
 

Khi nào doanh nghiệp phải làm kiểm kê tài sản?

Kiểm kê tài sản là việc cân, đo, đong, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản cố định, vốn chủ sở hữu hiện có tại thời điểm kế toán viên kiểm kê để đối chiếu, kiểm tra với số liệu trong sổ sách kế toán.
Doanh nghiệp thường tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ, tuy nhiên cũng có một số tình huống khác mà kiểm kê tài sản là cần thiết và quan trọng. Dưới đây là các trường hợp cần kiểm kê tài sản:
Định kỳ cuối năm tài chính, cuối quý, cuối tháng: Kiểm kê tài sản thường được thực hiện vào cuối mỗi năm tài chính hoặc kế toán để cập nhật và xác nhận lại thông tin về tài sản trong báo cáo tài chính.
Khi có sự thay đổi lớn về quản lý tài sản: Khi có thay đổi lớn về quản lý tài sản như sáp nhập, chia tách, mua bán công ty, cần tiến hành kiểm kê tài sản để xác nhận và cập nhật thông tin tài sản mới.
Khi có sự nghi ngờ về sự mất mát hoặc gian lận tài sản: Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào về sự mất mát, phân biệt hoặc gian lận về tài sản, việc kiểm kê tài sản là cần thiết để xác minh và điều tra.


Quy trình kiểm kê tài sản thường bao gồm các bước chính sau:

Lãnh đạo (Giám đốc) doanh nghiệp công bố Quyết định kiểm kê tài sản cố định.
Tổ chức thành lập Hội đồng kiểm kê TSCĐ tại doanh nghiệp, thông thường, một hội đồng kiểm kê tài sản cố định bao gồm các cá nhân như Giám đốc, cán bộ quản lý các phòng ban đơn vị trực tiếp sử dụng TSCĐ, cán bộ quản lý phòng quản lý tài sản của doanh nghiệp, kế toán trưởng, và kế toán TSCĐ.
Nếu không thực hiện kiểm kê tài sản, doanh nghiệp có thể gặp hậu quả về việc không cập nhật thông tin tài sản, không phát hiện sự mất mát hoặc gian lận tài sản, và không đảm bảo tính chính xác trong báo cáo tài chính.

Gia Lâm: dịch vụ thành lập công ty tại gia lâm với thời gian nhanh nhất từ 4 - 8 ngày làm việc quý vị nhận đầy đủ thông tin doanh nghiệp.


Có bao nhiêu mẫu biên bản kiểm kê tài sản?

Biên bản kiểm kê tài sản là văn bản được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp để ghi chép cụ thể về kết quả kiểm kê. Đây giúp tiến hành xác nhận những tài sản cố định cùng với nguồn vốn hiện tại, từ đó tăng hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản. Dưới đây là một số mẫu biên bản kiểm kê chuẩn của Bộ Tài chính:
Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định (theo Thông tư 200/TT-BTC) >> Link download: BB kiểm kê 200
Mẫu Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt (theo Thông tư 133/TT-BTC) .
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách điền biên bản kiểm kê tài sản cố định để thực hiện quy trình kiểm kê một cách chính xác và hiệu quả.


Cách ghi biên bản kiểm kê tài sản

Biên bản kiểm kê tài sản là văn bản quan trọng để ghi chép kết quả kiểm kê tài sản của một đơn vị. Dưới đây là hướng dẫn cách điền biên bản kiểm kê tài sản cố định:
Thông tin cơ bản:
Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị) và bộ phận sử dụng.
Xác định thời điểm kiểm kê (ngày, giờ, phút).
Thành phần tham gia kiểm kê:
Liệt kê tên, chức vụ của những người tham gia kiểm kê (ví dụ: đại diện kế toán, đại diện thủ quỹ).
Kết quả kiểm kê tài sản:
Số dư theo sổ quỹ: Ghi số tiền tài sản cố định theo sổ sách kế toán.
Số kiểm kê thực tế: Ghi số tiền tài sản cố định sau khi kiểm kê.
Loại tài sản: Liệt kê từng loại tài sản cố định (ví dụ: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển).
Chênh lệch (III = I - II): Ghi số tiền chênh lệch giữa số dư theo sổ quỹ và số kiểm kê thực tế.
Lý do chênh lệch: Ghi rõ nguyên nhân (thừa hoặc thiếu).
Kết luận sau kiểm kê:
Kế toán trưởng ký tên và ghi họ tên.
Thủ quỹ ký tên và ghi họ tên.
Người chịu trách nhiệm kiểm kê ký tên.

Biểu mẫu liên quan: mẫu giấy đề nghị tạm ứng trong doanh nghiệp.


Các biến thể của biên bản kiểm kê tài sản hiện nay

Dưới đây là các mẫu biên bản kiểm kê tài sản phổ biến cho các mục đích và lĩnh vực khác nhau:
Biên bản kiểm kê tài sản trường học:
Tập trung vào việc kiểm kê tài sản trong một trường học, bao gồm các loại tài sản như bàn ghế, bảng, máy chiếu, thiết bị thể dục, v.v.
Biên bản kiểm kê tài sản cố định:
Tập trung vào việc kiểm kê các tài sản cố định như máy móc, thiết bị, phương tiện, và cơ sở vật chất của một tổ chức hoặc doanh nghiệp.
Biên bản kiểm kê tài sản trường mầm non:
Tương tự như biên bản kiểm kê tài sản trường học, nhưng tập trung vào các tài sản phù hợp với môi trường giáo dục mầm non như đồ chơi, đồ dùng học tập, và thiết bị an toàn.
Biên bản kiểm kê tài sản thiết bị:
Tập trung vào việc kiểm kê các thiết bị cụ thể, chẳng hạn như máy tính, máy in, máy fax, và các thiết bị công nghệ thông tin khác.
Biên bản kiểm kê tài sản trường tiểu học:
Tương tự như biên bản kiểm kê tài sản trường học, nhưng tập trung vào các tài sản phù hợp với môi trường giáo dục tiểu học như sách giáo trình, đồ dùng học tập, và thiết bị giáo dục.
Biên bản kiểm kê tài sản cuối năm:
Sử dụng để kiểm kê tài sản của tổ chức hoặc doanh nghiệp vào cuối năm tài chính hoặc kỳ kế toán để đảm bảo sự chính xác trong báo cáo tài chính.
Biên bản kiểm kê tài sản thanh lý:
Sử dụng khi tài sản được thanh lý hoặc bán ra khỏi tổ chức, ghi nhận việc chuyển giao và hủy bỏ tài sản đó.
Biên bản kiểm kê tài sản thiết bị trường học:
Tương tự như biên bản kiểm kê tài sản trường học, nhưng tập trung vào việc kiểm kê các thiết bị cụ thể được sử dụng trong môi trường giáo dục.
Biên bản kiểm kê bàn giao tài sản:
Sử dụng khi có sự chuyển giao tài sản giữa các bộ phận hoặc từ một tổ chức sang tổ chức khác.
Biên bản kiểm kê tài sản công cụ dụng cụ:
Tập trung vào việc kiểm kê các công cụ, dụng cụ và trang thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.
Biên bản kiểm kê tài sản cưỡng chế:
Sử dụng khi có yêu cầu cưỡng chế kiểm kê tài sản từ cơ quan quản lý hoặc từ tòa án.
Biên bản kiểm kê tài sản trên đất:
Tập trung vào việc kiểm kê các tài sản cố định có liên quan đến đất đai như nhà cửa, công trình xây dựng, và hệ thống cơ sở hạ tầng.
Mỗi mẫu biên bản này sẽ có cấu trúc và yêu cầu cụ thể phản ánh đúng nhu cầu và mục đích sử dụng tài sản trong lĩnh vực hoặc tổ chức cụ thể.

Hải Phòng: dịch vụ kế toán tại hải phòng thực hiện đầy đủ các công việc của kế toán doanh nghiệp giúp công ty an tâm vận hành.

Cách lưu trữ biên bản kiểm kê tài sản?

Lưu trữ biên bản kiểm kê tài sản là một phần quan trọng trong việc quản lý tài liệu của doanh nghiệp. Dưới đây là một số hướng dẫn về cách lưu trữ biên bản kiểm kê tài sản:
Hồ sơ vật lý:
Bản gốc: Lưu trữ bản gốc của biên bản kiểm kê tài sản tại văn phòng hoặc nơi an toàn, dễ dàng truy cập.
Sao chép: Tạo bản sao của biên bản để đảm bảo không bị mất mát hoặc hỏng hóc.
Hệ thống lưu trữ điện tử:
Scan và lưu trữ điện tử: Chuyển biên bản kiểm kê tài sản thành tệp PDF hoặc hình ảnh và lưu trữ trên máy tính hoặc hệ thống lưu trữ điện tử của doanh nghiệp.
Sử dụng hệ thống quản lý tài liệu: Nếu doanh nghiệp có hệ thống quản lý tài liệu (DMS), lưu trữ biên bản kiểm kê tài sản trong hệ thống này để dễ dàng tìm kiếm và quản lý.
Bảo mật và truy cập: Đảm bảo rằng biên bản kiểm kê tài sản được lưu trữ an toàn, chỉ có những người có quyền truy cập mới có thể xem hoặc chỉnh sửa.
Thời gian lưu trữ:
Theo quy định pháp luật: Tuân theo quy định về lưu trữ tài liệu của pháp luật tại quốc gia hoặc khu vực mà doanh nghiệp hoạt động.
Tùy theo nhu cầu: Doanh nghiệp có thể quyết định lưu trữ biên bản kiểm kê tài sản trong khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: 5 năm, 10 năm).
Chúc bạn thành công !
 
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn