Bút toán kết chuyển thuế GTGT và ví dụ minh họa

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Bút toán kết chuyển thuế GTGT và ví dụ minh họa

Trong quản lý tài chính và kế toán của doanh nghiệp, việc xử lý chính xác và kịp thời các khoản thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bút toán kết chuyển thuế GTGT đóng vai trò then chốt trong quá trình này, giúp doanh nghiệp xác định đúng nghĩa vụ thuế, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và quản lý dòng tiền hiệu quả. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc một hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng bút toán kết chuyển thuế GTGT, cùng với những ví dụ minh họa cụ thể.

Biểu mẫu kế toán >> mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán

but-toan-ket-chuyen-thue-gtgt

Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT với bút toán

Xác định số thuế GTGT đầu ra phải nộp

Bước đầu tiên trong quá trình kết chuyển thuế GTGT là xác định số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Doanh nghiệp cần tổng hợp và kiểm tra các hóa đơn giá trị gia tăng đã lập trong kỳ, sau đó tính toán tổng số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Số thuế GTGT đầu ra phải nộp được ghi vào tài khoản 33311 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Tiếp theo, doanh nghiệp cần xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Số thuế này được tính toán dựa trên các hóa đơn GTGT mà doanh nghiệp đã nhận được từ các nhà cung cấp, đơn vị bán hàng. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được ghi vào tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

Đối chiếu và kết chuyển thuế GTGT

Sau khi xác định được số thuế GTGT đầu ra phải nộp và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, doanh nghiệp tiến hành đối chiếu và kết chuyển các khoản thuế này:
 • Trường hợp số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
 • Trường hợp số thuế GTGT đầu ra phải nộp nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT đầu ra phải nộp vào tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

Kiểm tra kết chuyển thuế GTGT

Cuối cùng, doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra lại quá trình kết chuyển thuế GTGT, đảm bảo số liệu được ghi chép chính xác và phù hợp với quy định pháp luật.

Thuế TNCN 2024 >> thuế tncn chuyển nhượng vốn công ty tnhh

Các bước kết chuyển thuế GTGT sử dụng bút toán

Quá trình kết chuyển thuế GTGT bằng bút toán được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định số thuế GTGT đầu ra phải nộp

 • Tổng hợp các hóa đơn GTGT đã lập trong kỳ tính thuế.
 • Tính toán tổng số thuế GTGT đầu ra phải nộp.
 • Ghi nhận số thuế GTGT đầu ra phải nộp vào tài khoản 33311 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Bước 2: Xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

 • Tổng hợp các hóa đơn GTGT đầu vào đã nhận được từ các nhà cung cấp.
 • Tính toán tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
 • Ghi nhận số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

Bước 3: Đối chiếu và kết chuyển thuế GTGT

 • Trường hợp 1: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
  • Kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
  • Số còn lại trong tài khoản 3331 là số thuế GTGT phải nộp.
 • Trường hợp 2: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 • Kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT đầu ra phải nộp vào tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
 • Số còn lại trong tài khoản 133 là số thuế GTGT được khấu trừ.

Bước 4: Kiểm tra kết chuyển thuế GTGT

 • Kiểm tra lại các số liệu đã được ghi chép, đối chiếu với các tài liệu liên quan.
 • Đảm bảo sự chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý thuế GTGT.

Phân biệt các loại bút toán kết chuyển thuế GTGT

Trong quá trình kết chuyển thuế GTGT, doanh nghiệp có thể sử dụng các loại bút toán sau:

Bút toán kết chuyển thuế GTGT đầu ra

Bút toán này dùng để ghi nhận số thuế GTGT phát sinh từ các hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Số thuế GTGT đầu ra phải nộp được ghi nhận vào tài khoản 33311 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Bút toán kết chuyển thuế GTGT đầu vào

Bút toán này dùng để ghi nhận số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ từ các hoạt động mua hàng, nhận dịch vụ của doanh nghiệp. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được ghi nhận vào tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

Bút toán kết chuyển thuế GTGT phải nộp

Bút toán này dùng để ghi nhận số thuế GTGT phải nộp cho cơ quan thuế sau khi đã bù trừ giữa thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào. Số thuế GTGT phải nộp được ghi nhận vào tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp.Lưu ý khi sử dụng bút toán kết chuyển thuế GTGT
Khi thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:
 • Tính chính xác: Doanh nghiệp phải đảm bảo tính chính xác của các số liệu liên quan đến thuế GTGT, tránh sai sót có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.
 • Tính kịp thời: Việc kết chuyển thuế GTGT phải được thực hiện kịp thời, đúng với thời hạn quy định, tránh bị phạt do nộp chậm.
 • Tuân thủ pháp luật: Doanh nghiệp cần nắm rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý thuế GTGT, đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.
 • Quản lý dòng tiền: Việc kết chuyển thuế GTGT ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp, vì vậy cần được quản lý chặt chẽ.
 • Lưu trữ chứng từ: Doanh nghiệp cần lưu trữ đầy đủ các chứng từ liên quan đến thuế GTGT để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.

Ví dụ minh họa về kết chuyển thuế GTGT bằng bút toán

Công ty A có số liệu về thuế GTGT như sau:
 • Số thuế GTGT đầu ra phải nộp: 30.000.000 đồng
 • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 25.000.000 đồng
 • Số dư nợ tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ: 25.000.000 đồng
Dựa trên các số liệu trên, Công ty A thực hiện kết chuyển thuế GTGT như sau:
Bút toán 1: Ghi nhận số thuế GTGT đầu ra phải nộp Nợ TK 33311 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra 30.000.000 đồng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 30.000.000 đồng
Bút toán 2: Ghi nhận số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 25.000.000 đồng Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 25.000.000 đồng
Qua ví dụ trên, ta thấy:
 • Số thuế GTGT đầu ra phải nộp (30.000.000 đồng) lớn hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (25.000.000 đồng).
 • Công ty A kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
 • Số còn lại trong tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp là 5.000.000 đồng, đây là số thuế GTGT cuối kỳ phải nộp.

Hướng dẫn cách phân biệt các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Vai trò của bút toán trong quản lý thuế GTGT

Bút toán kết chuyển thuế GTGT giữ vai trò quan trọng trong quản lý thuế GTGT của doanh nghiệp, cụ thể:
 • Xác định đúng nghĩa vụ thuế: Bút toán giúp doanh nghiệp xác định chính xác số thuế GTGT phải nộp, tránh vi phạm pháp luật.
 • Quản lý dòng tiền hiệu quả: Thông qua bút toán, doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình dòng tiền liên quan đến hoạt động nộp thuế GTGT, từ đó có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp.
 • Lập báo cáo tài chính chính xác: Bút toán kết chuyển thuế GTGT là cơ sở để doanh nghiệp lập báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và hợp lý.
 • Tuân thủ pháp luật: Việc thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT đúng quy định giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý thuế.
 • Cơ sở kiểm tra, thanh tra: Bút toán kết chuyển thuế GTGT là tài liệu quan trọng phục vụ việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.

Những sai sót thường gặp khi sử dụng bút toán kết chuyển thuế GTGT

Trong quá trình sử dụng bút toán kết chuyển thuế GTGT, doanh nghiệp cần lưu ý một số sai sót thường gặp sau:
 • Sai sót trong tính toán: Doanh nghiệp có thể mắc các lỗi trong quá trình tính toán số thuế GTGT đầu ra và đầu vào, dẫn đến sai lệch nghĩa vụ thuế.
 • Ghi chép không chính xác: Việc ghi chép bút toán không chính xác có thể dẫn đến việc thông tin về thuế GTGT bị sai sót trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
 • Nộp thuế chậm: Do không thực hiện kết chuyển thuế GTGT đúng thời hạn, doanh nghiệp có thể gặp phải việc nộp thuế chậm, từ đó bị áp dụng các khoản phạt theo quy định của pháp luật.
 • Thiếu chứng từ chứng minh: Việc thiếu chứng từ chứng minh cho các giao dịch liên quan đến thuế GTGT có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc giải trình và kiểm tra của cơ quan thuế.
 • Không tuân thủ quy định pháp luật: Doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ đúng các quy định pháp luật về quản lý thuế GTGT, tránh vi phạm và mất uy tín trong hoạt động kinh doanh.

Thực trạng kết chuyển thuế GTGT bằng bút toán tại Việt Nam

Tại Việt Nam, việc kết chuyển thuế GTGT bằng bút toán là một hoạt động quan trọng trong quản lý thuế của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, còn tồn tại một số thực trạng nhất định:
 • Sai sót trong tính toán: Một số doanh nghiệp vẫn mắc phải sai sót trong quá trình tính toán số thuế GTGT đầu ra và đầu vào, dẫn đến sự không chính xác trong việc kết chuyển thuế GTGT.
 • Thiếu hiểu biết về quy định pháp luật: Có doanh nghiệp thiếu hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quản lý thuế GTGT, từ đó gây ra các vấn đề trong việc thực hiện bút toán kết chuyển.
 • Chậm trễ trong thực hiện: Một số doanh nghiệp thường xuyên thực hiện kết chuyển thuế GTGT muộn so với thời hạn quy định, dẫn đến việc nộp thuế chậm và phải chịu các khoản phạt tương ứng.
 • Thiếu kiểm soát và giám sát: Cơ quan quản lý thuế cần tăng cường kiểm soát và giám sát việc thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
 • Cần nâng cao nhận thức: Doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của việc kết chuyển thuế GTGT bằng bút toán, đồng thời thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật.

Xu hướng phát triển trong kết chuyển thuế GTGT bằng bút toán

Để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý thuế GTGT thông qua bút toán kết chuyển, có một số xu hướng phát triển sau:
 • Tích hợp công nghệ: Sử dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quá trình kết chuyển thuế GTGT, giúp giảm thiểu sai sót và tăng cường tính chính xác.
 • Đào tạo nhân viên: Đào tạo nhân viên về kiến thức về quản lý thuế GTGT và việc thực hiện bút toán kết chuyển, từ đó nâng cao năng lực và hiểu biết của họ.
 • Hệ thống hóa quy trình: Xây dựng quy trình rõ ràng và minh bạch về việc kết chuyển thuế GTGT, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và tránh sai sót.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát: Cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát từ cơ quan quản lý thuế để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Hợp tác chặt chẽ: Doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ với cơ quan thuế để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kết chuyển thuế GTGT một cách hiệu quả.

Kế Toán Minh Việt cung cấp nhiều gói dịch vụ như:
Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán tại Bắc Ninh
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hoàn Kiếm
- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở hoài đức
Dịch vụ kế toán tại Huyện An Dương

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình kết chuyển thuế GTGT bằng bút toán, các bước thực hiện, phân biệt các loại bút toán, lưu ý khi sử dụng, ví dụ minh họa, vai trò của bút toán trong quản lý thuế GTGT, những sai sót thường gặp, thực trạng tại Việt Nam, xu hướng phát triển. Hi vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đọc đã có cái nhìn tổng quan và chi tiết về vấn đề quan trọng này trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Việc thực hiện đúng và hiệu quả quy trình kết chuyển thuế GTGT bằng bút toán sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, quản lý tài chính hiệu quả và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững.
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn