Chấm dứt hợp đồng kinh tế như thế nào?

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Chấm dứt hợp đồng kinh tế như thế nào?

Hợp đồng kinh tế là một khái niệm quen thuộc trong các giao dịch kinh tế của chúng ta. Đây là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên, trong đó các bên cam kết thực hiện một công việc cụ thể với các quyền và nghĩa vụ đã được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có thể xảy ra những tình huống bất ngờ dẫn đến việc cần chấm dứt hợp đồng. Vậy chấm dứt hợp đồng kinh tế như thế nào? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về vấn đề này.

Ngành nghề kinh doanh >> mã ngành 2592 là gì

cham-dut-hop-dong-kinh-te-nhu-the-nao

Chấm dứt hợp đồng kinh tế như thế nào?

Khái niệm về chấm dứt hợp đồng kinh tế

Chấm dứt hợp đồng kinh tế là việc các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận hoặc một bên đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng trong các trường hợp mà pháp luật cho phép. Việc chấm dứt hợp đồng kinh tế có thể xảy ra trước khi hợp đồng được thực hiện hoàn toàn hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Căn cứ pháp lý để chấm dứt hợp đồng kinh tế được quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015, cụ thể tại Chương VII về "Chấm dứt hợp đồng".

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng kinh tế

Theo quy định của pháp luật, có các trường hợp chấm dứt hợp đồng kinh tế như sau:
 1. Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng: Các bên ký kết hợp đồng có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào, với điều kiện không trái với quy định của pháp luật.
 1. Hợp đồng hết hạn: Khi thời hạn ghi trong hợp đồng đã hết, hợp đồng sẽ tự động chấm dứt.
 1. Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng: Trong một số trường hợp, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, ví dụ như:
  • Bên bị vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.
  • Bên kia không thực hiện được nghĩa vụ của mình.
  • Có sự thay đổi căn bản điều kiện so với khi ký kết hợp đồng.
 1. Hợp đồng bị vô hiệu: Nếu hợp đồng bị coi là vô hiệu theo quy định của pháp luật, hợp đồng sẽ chấm dứt.
 1. Hợp đồng bị huỷ bỏ: Trong một số trường hợp, hợp đồng có thể bị huỷ bỏ theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến chấm dứt hợp đồng.
 1. Các bên hoàn thành nghĩa vụ: Khi các bên đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ theo hợp đồng, hợp đồng sẽ chấm dứt.
 1. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật: Ngoài các trường hợp trên, pháp luật có thể quy định thêm các trường hợp khác dẫn đến chấm dứt hợp đồng.

Mẫu biểu >> mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cty tnhh

Thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế

Khi chấm dứt hợp đồng, các bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản. Nội dung thông báo chấm dứt hợp đồng thường bao gồm:
 • Tên, địa chỉ các bên ký kết hợp đồng.
 • Số hiệu, ngày ký kết hợp đồng.
 • Lý do chấm dứt hợp đồng.
 • Thời điểm chấm dứt hợp đồng.
 • Các thỏa thuận về việc thanh toán, giải quyết nghĩa vụ còn lại.
 • Chữ ký của các bên.
Thông báo chấm dứt hợp đồng phải được gửi đến các bên ký kết hợp đồng trong thời hạn hợp lý, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Tính năng Chấm dứt hợp đồng kinh tế như thế nào?

Tính pháp lý

Việc chấm dứt hợp đồng kinh tế phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đặc biệt là Bộ Luật Dân sự 2015. Các bên không thể tự ý chấm dứt hợp đồng nếu không có căn cứ pháp lý. Nếu vi phạm, hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực và các bên có thể bị xử lý hình sự hoặc dân sự.

Tính tự nguyện

Nguyên tắc chung, các bên có quyền tự do thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên này phải chứng minh được lý do hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tính bình đẳng

Khi chấm dứt hợp đồng, các bên phải đối xử bình đẳng, không được lợi dụng hoàn cảnh của nhau để áp đặt điều kiện một cách bất công.

Tính minh bạch

Các bên phải thông báo cho nhau về việc chấm dứt hợp đồng một cách minh bạch, rõ ràng, không được che giấu thông tin.

Tính bảo vệ quyền lợi

Việc chấm dứt hợp đồng phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên, không được gây thiệt hại cho bên kia một cách vô lý.

Thuế TNCN >> chuyển nhượng vốn ngang giá có phải nộp thuế tncn

Ưu và Nhược điểm Chấm dứt hợp đồng kinh tế như thế nào?

Ưu điểm

 1. Giải quyết kịp thời các tranh chấp: Việc chấm dứt hợp đồng khi có lý do chính đáng giúp các bên kịp thời ngăn chặn và giải quyết các tranh chấp, bất đồng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 2. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp: Khi hợp đồng bị chấm dứt do vi phạm của một bên, bên bị vi phạm sẽ được bảo vệ quyền lợi thông qua việc yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc áp dụng các biện pháp pháp lý khác.
 3. Tránh lãng phí nguồn lực: Việc chấm dứt hợp đồng khi không thể tiếp tục thực hiện sẽ giúp tránh lãng phí nguồn lực (thời gian, công sức, chi phí) của các bên.
 4. Tạo cơ hội mới: Sau khi chấm dứt hợp đồng, các bên có thể tìm kiếm, ký kết các hợp đồng mới phù hợp hơn.

Nhược điểm

 1. Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh: Việc chấm dứt hợp đồng, đặc biệt là trường hợp đơn phương chấm dứt, có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, kế hoạch sản xuất của các bên.
 2. Tiềm ẩn tranh chấp pháp lý: Nếu việc chấm dứt hợp đồng không đúng quy định pháp luật, có thể dẫn đến các tranh chấp pháp lý phức tạp giữa các bên.
 3. Chi phí phát sinh: Quá trình chấm dứt hợp đồng có thể gây ra các chi phí như: chi phí tư vấn pháp lý, chi phí bồi thường, chi phí khởi kiện, v.v.
 4. Ảnh hưởng đến uy tín: Việc chấm dứt hợp đồng, đặc biệt là trường hợp vi phạm hợp đồng, có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của các bên.
 5. Mất cơ hội hợp tác trong tương lai: Sau khi chấm dứt hợp đồng, các bên có thể sẽ khó hợp tác với nhau trong tương lai do mất lòng tin.

Ví dụ Chấm dứt hợp đồng kinh tế như thế nào?

Ví dụ 1: Chấm dứt hợp đồng do các bên thỏa thuận

Công ty A và Công ty B ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý kho hàng với thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, sau 1 năm, các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng do Công ty B gặp khó khăn về tài chính, không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Các bên thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng, thanh toán các khoản nợ còn lại và ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Ví dụ 2: Chấm dứt hợp đồng do một bên vi phạm nghiêm trọng

Công ty X và Công ty Y ký kết hợp đồng về việc Công ty Y cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty X sản xuất sản phẩm. Sau một thời gian, Công ty Y liên tục giao hàng chậm so với thỏa thuận, gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất của Công ty X. Công ty X đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Công ty Y vẫn không khắc phục. Vì vậy, Công ty X quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Công ty Y bồi thường thiệt hại.

Ví dụ 3: Chấm dứt hợp đồng do thay đổi điều kiện

Công ty ABC và Công ty XYZ ký kết hợp đồng về việc Công ty XYZ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Công ty ABC. Trong quá trình thực hiện, Chính phủ ban hành các quy định mới về an toàn giao thông, yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải lắp đặt thêm một số thiết bị an toàn. Điều này làm tăng đáng kể chi phí vận chuyển của Công ty XYZ, khiến họ không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm.

Ví dụ 4: Chấm dứt hợp đồng do hợp đồng bị vô hiệu

Công ty Z và Công ty T ký kết hợp đồng về việc Công ty T cung cấp máy móc thiết bị cho Công ty Z. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng được ký kết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện một trong những điều khoản trong hợp đồng vi phạm quy định pháp luật về đầu tư. Do đó, cơ quan này ra quyết định tuyên bố hợp đồng là vô hiệu. Khi hợp đồng bị vô hiệu, nó sẽ tự động chấm dứt, các bên phải thực hiện các nghĩa vụ để khôi phục lại tình trạng trước khi có hợp đồng.

Qua các ví dụ trên bạn hiểu được phần nào...Hiểu hơn bạn tham khảo chủ đề:
Tạm ngừng hoạt động: Nộp lệ phí môn bài như thế nào?
bán buôn chuyên doanh khác là gì
mã ngành nghề kinh doanh ăn uống
Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Quận Long Biên

Kết luận

Chấm dứt hợp đồng kinh tế là một vấn đề quan trọng cần được hiểu rõ trong các giao dịch kinh tế. Việc chấm dứt hợp đồng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các bên được bảo vệ quyền lợi và tránh tranh chấp phức tạp. Mỗi trường hợp chấm dứt hợp đồng đều có những ưu và nhược điểm riêng, cần xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định chấm dứt. Việc thực hiện chấm dứt hợp đồng một cách công bằng và hợp pháp sẽ giúp duy trì sự minh bạch, tính công bằng trong giao dịch kinh tế. Hi vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách chấm dứt hợp đồng kinh tế và nhận thức được tầm quan trọng của việc này trong hoạt động kinh doanh.
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn