Những chi phí dùng để tính giá gốc hàng tồn kho

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Những chi phí dùng để tính giá gốc hàng tồn kho

Việc xác định chi phí dùng để tính giá gốc hàng tồn kho là một bước quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm tổng hợp các chi phí mua, chế biến, và các chi phí liên quan khác phát sinh để có được hàng tồn kho. Chi phí mua bao gồm giá mua hàng, thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp và bảo quản hàng trong quá trình mua. Chi phí chế biến bao gồm chi phí nhân công, chi phí sản xuất cố định và biến đổi liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm. Ngoài ra, các chi phí liên quan khác như chi phí thiết kế cho sản phẩm cụ thể và chi phí cung cấp dịch vụ cũng được tính vào giá gốc hàng tồn kho. Việc xác định chính xác các chi phí này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về giá trị thực của hàng tồn kho, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số chi phí như chi phí bảo quản hàng tồn kho, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không được tính vào giá gốc hàng tồn kho.

Tham khảo : Cách Xử Lý Hóa Đơn Đầu Vào Bị Sai

nhung-chi-phi-dung-de-tinh-gia-goc-hang-ton-kho
 

Hàng tồn kho là gì?

Hàng tồn kho là các mặt hàng sản phẩm được lưu trữ trong kho để bán trong kỳ tiếp theo. Nói cách khác, đây là các sản phẩm mà doanh nghiệp dự trữ để bán sau này. Vì thế, hàng tồn kho đóng vai trò như một cầu nối giữa quá trình sản xuất và bán hàng. Đây là một loại tài sản ngắn hạn, có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong một công ty sản xuất, hàng tồn kho được chia thành ba loại chính:
  • Nguyên liệu thô: Nguyên liệu dự trữ để sản xuất trong tương lai, bao gồm cả nguyên liệu gửi đi gia công chế biến hoặc hàng mua trên đường.
  • Bán thành phẩm: Sản phẩm chưa hoàn thành hoàn toàn, được phép dùng cho sản xuất nhưng chưa hoàn tất thủ tục nhập kho thành phẩm.
  • Thành phẩm: Sản phẩm đã hoàn thiện sau quá trình sản xuất.
Theo chuẩn mực kế toán, giá gốc hàng tồn kho bao gồm tổng chi phí mua, chế biến và các chi phí khác liên quan hoặc phát sinh để có được hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm những chi phí nào?

Chi phí mua

Chi phí mua bao gồm các khoản như giá mua hàng tồn kho, thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng, và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Lưu ý rằng chi phí mua không bao gồm các khoản chiết khấu thương mại hay giảm giá hàng mua do hàng không đạt chất lượng.

Chi phí chế biến

Chi phí chế biến là một phần quan trọng để xác định giá gốc hàng tồn kho. Bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm, như chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung cố định và biến đổi trong quá trình chế biến nguyên liệu thành thành phẩm.
  • Chi phí sản xuất chung cố định: Là các chi phí sản xuất gián tiếp không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí khấu hao, chi phí bảo trì máy móc, thiết bị, nhà xưởng, quản lý hành chính.
  • Chi phí sản xuất chung biến đổi: Là các chi phí sản xuất gián tiếp thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công.

Chi phí liên quan trực tiếp khác

Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc mua và chế biến hàng tồn kho cũng được tính vào giá gốc. Ví dụ điển hình là chi phí thiết kế cho một sản phẩm cụ thể.

Chi phí cung cấp dịch vụ

Chi phí cung cấp dịch vụ bao gồm các khoản chi cho nhân viên và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như phí giám sát. Tuy nhiên, không bao gồm các chi phí nhân viên, chi phí bán hàng hay chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lưu ý: Các chi phí không được tính vào giá gốc hàng tồn kho

Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, và chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh khi các chi phí này vượt quá mức bình thường.
  • Chi phí bảo quản hàng tồn kho.
  • Chi phí bán hàng.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kế Toán Minh Việt cung cấp gói dịch vụ tại khu vực như:
Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Quận Tây Hồ
Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Đông Anh
Dịch vụ Thay đổi Địa chỉ Công ty tại Hưng Yên
Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Bắc Ninh

Kết luận

Những chi phí dùng để tính giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến, và các chi phí liên quan trực tiếp khác. Chi phí mua bao gồm giá mua hàng, thuế không hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp và bảo quản hàng. Chi phí chế biến bao gồm chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung cố định và biến đổi. Ngoài ra, các chi phí liên quan trực tiếp khác như chi phí thiết kế sản phẩm và chi phí cung cấp dịch vụ cũng được tính vào giá gốc hàng tồn kho. Việc hiểu rõ và xác định chính xác các chi phí này giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả tài sản hàng tồn kho, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số chi phí như chi phí bảo quản hàng tồn kho, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không được tính vào giá gốc hàng tồn kho.
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn