Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh Tại Hải Dương - Kế Toán Minh Việt

Home

/

Đăng Ký Kinh Doanh

Kế Toán Minh Việt

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh Tại Hải Dương - Kế Toán Minh Việt

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có nhiều trường hợp các doanh nghiệp cần phải tạm ngừng hoạt động, như tình trạng tạm thời gặp khó khăn, cần giải quyết các vấn đề về tài chính, nhân sự, hoặc các yếu tố bất khả kháng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Trong những trường hợp như vậy, việc tạm ngừng kinh doanh trở thành cần thiết để doanh nghiệp có thể ổn định lại hoạt động và chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại trong tương lai.
Tại Hải Dương, Kế Toán Minh Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ tạm ngừng kinh doanh chuyên nghiệp, với đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm và quy trình hỗ trợ khách hàng cụ thể, giúp doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục cần thiết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Hải Dương, bao gồm lợi ích, các trường hợp sử dụng, thủ tục thực hiện, hồ sơ cần thiết, thời hạn, chi phí và những cam kết hỗ trợ khách hàng từ Kế Toán Minh Việt.

Xem thêm gói dịch vụ >> dọn dẹp sổ sách kế toán tại hải dương

dich-vu-tam-ngung-kinh-doanh-tai-hai-duong

Lợi ích của việc tạm ngừng kinh doanh và những trường hợp cần sử dụng dịch vụ

Các lợi ích của việc tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh là một quyết định quan trọng của doanh nghiệp, mang lại những lợi ích sau:
 1. Ổn định tài chính: Trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, việc tạm ngừng kinh doanh sẽ giúp họ có thời gian để ổn định lại tình hình, thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính.
 1. Tái cơ cấu doanh nghiệp: Tạm ngừng kinh doanh cũng là cơ hội để doanh nghiệp rà soát, đánh giá lại chiến lược, mô hình kinh doanh và tái cơ cấu các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả.
 1. Bảo vệ thương hiệu: Trong một số trường hợp, tạm ngừng kinh doanh là cách tốt nhất để doanh nghiệp tránh gây thiệt hại cho thương hiệu và uy tín của mình.
 1. Tuân thủ pháp luật: Việc tạm ngừng kinh doanh đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp tránh các rủi ro pháp lý, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Những trường hợp cần sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Các trường hợp mà doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh bao gồm:
 1. Tạm thời gặp khó khăn về tài chính: Doanh nghiệp cần thời gian để ổn định lại tình hình tài chính, thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ.
 1. Cần tái cơ cấu doanh nghiệp: Doanh nghiệp muốn dừng hoạt động để rà soát, đánh giá và điều chỉnh lại mô hình kinh doanh.
 1. Ảnh hưởng của các yếu tố bất khả kháng: Các sự kiện bất thường như thiên tai, dịch bệnh, hay các yếu tố khách quan khác có thể buộc doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động.
 1. Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp muốn thay đổi hình thức sở hữu (ví dụ từ công ty TNHH sang công ty cổ phần), việc tạm ngừng hoạt động là cần thiết.
 1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh: Trong trường hợp doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh, việc tạm ngừng hoạt động là bước đầu tiên trong quy trình giải thể doanh nghiệp.
Với những trường hợp nêu trên, dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Hải Dương do Kế Toán Minh Việt cung cấp sẽ là giải pháp hữu hiệu để doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục cần thiết một cách nhanh chóng và đúng quy định.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Hải Dương: Hướng dẫn từng bước cụ thể

Khi quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

Bước 1: Quyết định tạm ngừng kinh doanh

Tùy theo hình thức pháp lý của doanh nghiệp, việc quyết định tạm ngừng kinh doanh được thực hiện như sau:
 • Đối với công ty TNHH một thành viên: Chủ sở hữu ra quyết định tạm ngừng kinh doanh.
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh: Hội đồng thành viên ra quyết định tạm ngừng kinh doanh.
 • Đối với công ty cổ phần: Hội đồng quản trị ra quyết định tạm ngừng kinh doanh.
Nội dung quyết định cần bao gồm lý do tạm ngừng, thời hạn tạm ngừng, và các biện pháp xử lý các khoản nợ, tài sản của doanh nghiệp.

Bước 2: Lập Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Sau khi có quyết định tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần lập Thông báo tạm ngừng kinh doanh, với các nội dung chính như:
 • Tên, mã số doanh nghiệp
 • Lý do tạm ngừng kinh doanh
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh
 • Cam kết hoàn thành các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước, các bên liên quan

Bước 3: Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Sau khi có Thông báo tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định:
Đối với công ty TNHH một thành viên:
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh
 • Quyết định của chủ sở hữu
Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh:
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên
 • Quyết định Hội đồng thành viên
Đối với công ty Cổ phần:
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị
 • Quyết định Hội đồng quản trị
Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 4: Thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp cần thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm sau:
 • Treo bảng hiệu thông báo việc tạm ngừng kinh doanh tại địa chỉ đăng ký
 • Thanh toán đầy đủ các khoản nợ với cơ quan thuế
 • Không được ký kết hợp đồng mới hoặc thực hiện giao dịch mới
 • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác với khách hàng, đối tác và người lao động
Doanh nghiệp cần lưu ý và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này trong suốt thời gian tạm ngừng hoạt động.

Bước 5: Theo dõi và kết thúc thủ tục

Trong suốt thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp cần theo dõi và đảm bảo việc tuân thủ các quy định. Khi đến thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp có thể lựa chọn gia hạn hoặc tiến hành các thủ tục để hoạt động trở lại.
Với quy trình hướng dẫn chi tiết trên, Kế Toán Minh Việt sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tại Hải Dương hoàn tất các thủ tục tạm ngừng kinh doanh một cách nhanh chóng và đúng quy định.

Đối với doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu tham khảo gói >> dịch vụ hoàn thuế gtgt tại hải dương

Hồ sơ cần thiết để thực hiện tạm ngừng kinh doanh tại Hải Dương

Để thực hiện tạm ngừng kinh doanh tại Hải Dương, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Cụ thể, các loại hồ sơ cần thiết bao gồm:

Đối với công ty TNHH một thành viên

 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh: Doanh nghiệp cần lập Thông báo tạm ngừng kinh doanh, nêu rõ lý do, thời gian tạm ngừng và các cam kết.
 2. Quyết định của chủ sở hữu: Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên cần ban hành Quyết định tạm ngừng kinh doanh.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh

 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh: Doanh nghiệp cần lập Thông báo tạm ngừng kinh doanh.
 2. Biên bản họp Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên phải họp và lập Biên bản về việc tạm ngừng kinh doanh.
 3. Quyết định Hội đồng thành viên: Trên cơ sở Biên bản họp, Hội đồng thành viên ban hành Quyết định tạm ngừng kinh doanh.

Đối với công ty Cổ phần

 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh: Doanh nghiệp cần lập Thông báo tạm ngừng kinh doanh.
 2. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị phải họp và lập Biên bản về việc tạm ngừng kinh doanh.
 3. Quyết định Hội đồng quản trị: Trên cơ sở Biên bản họp, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định tạm ngừng kinh doanh.
Các loại hồ sơ trên sẽ được Kế Toán Minh Việt hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ doanh nghiệp tại Hải Dương hoàn thiện một cách chu đáo.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm quan trọng sau khi tạm ngừng kinh doanh:
Treo bảng hiệu: Công ty vẫn phải treo bảng hiệu thông báo việc tạm ngừng kinh doanh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Thanh toán nợ thuế: Cần đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ với cơ quan thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.
Không ký kết hợp đồng mới: Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phép ký kết hợp đồng mới hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch kinh doanh nào khác.
Thanh toán các nghĩa vụ tài chính: Doanh nghiệp cần đảm bảo thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác đối với khách hàng, đối tác và người lao động.
Quy trình tạm ngừng kinh doanh cần được thực hiện đúng quy định và đầy đủ các bước để tránh vi phạm pháp luật. Kế Toán Minh Việt sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình này để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh và quy định pháp luật liên quan

Việc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần lưu ý và tuân thủ các quy định sau:

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh

 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh được quy định cụ thể trong quyết định tạm ngừng hoặc thông báo tạm ngừng kinh doanh.
 • Thường thì thời hạn tạm ngừng kinh doanh không vượt quá 12 tháng, tuy nhiên có thể gia hạn theo quy định của pháp luật.

Quy định pháp luật liên quan

 • Doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh.
 • Nếu vi phạm quy định, doanh nghiệp có thể bị xử lý hành chính hoặc hình phạt theo quy định của pháp luật.
Việc nắm rõ thời hạn và quy định pháp luật liên quan sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện tạm ngừng kinh doanh một cách hiệu quả và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Chi phí dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Kế Toán Minh Việt

Khi quyết định tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị chi phí cho việc thực hiện các thủ tục liên quan. Tại Kế Toán Minh Việt, chúng tôi cung cấp dịch vụ tạm ngừng kinh doanh với chi phí cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp.

Chi phí cố định

 • Chi phí cố định cho việc lập quyết định tạm ngừng kinh doanh, thông báo tạm ngừng kinh doanh và các hồ sơ liên quan.
 • Chi phí này được tính theo từng loại hồ sơ và số lượng công việc cụ thể.

Chi phí linh hoạt

 • Ngoài chi phí cố định, Kế Toán Minh Việt còn có chi phí linh hoạt cho các yêu cầu riêng biệt của doanh nghiệp.
 • Chi phí linh hoạt sẽ được thỏa thuận cụ thể dựa trên phạm vi và độ phức tạp của dự án.
Với cam kết mang lại dịch vụ chất lượng và hiệu quả, Kế Toán Minh Việt sẽ hỗ trợ doanh nghiệp với chi phí hợp lý và minh bạch, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tạm ngừng kinh doanh.

Xem ngay gói dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty cho công ty tại hải dương

Cam kết và dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Kế Toán Minh Việt

Cam kết và dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Kế Toán Minh Việt

Kế Toán Minh Việt cam kết mang lại dịch vụ chuyên nghiệp và hỗ trợ tận tình cho doanh nghiệp tại Hải Dương trong quá trình tạm ngừng kinh doanh. Chúng tôi đưa ra những cam kết sau:

Chất lượng dịch vụ

 • Đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm và am hiểu về quy trình tạm ngừng kinh doanh.
 • Đảm bảo thực hiện đúng quy trình và đúng thời hạn theo cam kết.

Hỗ trợ tận tình

 • Hỗ trợ khách hàng trong việc lập hồ sơ, chuẩn bị thủ tục cần thiết.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến tạm ngừng kinh doanh.

Bảo mật thông tin

 • Đảm bảo bảo mật thông tin của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dịch vụ.
 • Không tiết lộ thông tin quan trọng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Kế Toàn Minh Việt luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, và cam kết cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng nhằm đem lại sự hài lòng và tin tưởng từ phía doanh nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm và câu hỏi thường gặp về tạm ngừng kinh doanh

Trong quá trình tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có thể gặp phải một số vấn đề phức tạp hoặc cần tư vấn thêm. Dưới đây là một số kinh nghiệm và câu hỏi thường gặp mà doanh nghiệp cần lưu ý:

Kinh nghiệm

 1. Lập kế hoạch tài chính: Cần lập kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.
 2. Theo dõi quy trình: Đảm bảo theo dõi và kiểm soát các bước thực hiện tạm ngừng kinh doanh đúng quy trình.

Câu hỏi thường gặp

 1. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh là bao lâu?
 2. Có thể gia hạn thời hạn tạm ngừng không?
 3. Quy trình nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh như thế nào?
Kế Toán Minh Việt sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp mọi thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến tạm ngừng kinh doanh, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình và thủ tục cần thiết.

Liên hệ Kế Toán Minh Việt để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Hải Dương

Nếu doanh nghiệp đang cần hỗ trợ và tư vấn về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Hải Dương, hãy liên hệ ngay với Kế Toán Minh Việt. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp từ việc lập quyết định, chuẩn bị hồ sơ đến việc thực hiện các thủ tục cần thiết một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Với kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực kế toán và tư vấn thuế, Kế Toán Minh Việt cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ dịch vụ tạm ngừng kinh doanh chuyên nghiệp nhất!
 
MỌI CHI TIẾT QUÝ VỊ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KẾ TOÁN MINH VIỆT - Tel/Zalo: 03476.12368 - 0972.868.960
Email: info@ketoanminhviet.vn
Địa chỉ:
 • - Khu Đô Thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
 • - Cơ sở tại Thanh Xuân Hà Nội: 198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội
 • - Cơ sở tại Long Biên Hà Nội: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
 • - Cơ sở tại Thủ Đức TPHCM: Tô Vĩnh Diện - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TPHCM
 • - Cơ sở tại Bắc Ninh: Lê Thái Tổ - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh
 • - Cơ sở Hải phòng : Khu Chung Cư Cách Thượng - Nam Sơn - An Dương - TP Hải Phòng

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Hải Dương, bao gồm quy trình thực hiện, thủ tục cần thiết, hồ sơ yêu cầu, thời hạn và quy định pháp luật liên quan. Bằng việc hiểu rõ quy trình và có sự hỗ trợ từ chuyên gia, doanh nghiệp sẽ có thể thực hiện tạm ngừng kinh doanh một cách hiệu quả và đúng quy định.
Kế Toán Minh Việt cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng, uy tín và hỗ trợ tận tình cho doanh nghiệp tại Hải Dương. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ tạm ngừng kinh doanh một cách chuyên nghiệp nhất!
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn