Những việc cần làm sau khi đổi tên công ty

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Những việc cần làm sau khi đổi tên công ty

Việc đổi tên công ty là một bước quan trọng trong quá trình phát triển kinh doanh, có thể xuất phát từ nhiều lý do như mở rộng thị trường, thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục đổi tên, doanh nghiệp cần thực hiện một loạt các công việc để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và tuân thủ quy định pháp luật. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về những việc cần làm sau khi đổi tên công ty, giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng ổn định và tiếp tục phát triển dưới tên gọi mới.

Link download mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh 2 thành viên

nhung-viec-can-lam-sau-khi-doi-ten-cong-ty

1. Cập nhật thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Việc cập nhật thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bước đầu tiên và quan trọng nhất sau khi quyết định đổi tên công ty. Đây là cơ sở pháp lý để công ty có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo.

1.1. Chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi

Để thực hiện thủ tục này, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Hồ sơ bao gồm:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu II-1 tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty.
Việc chuẩn bị hồ sơ cần được thực hiện cẩn thận, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin để tránh phải bổ sung, sửa đổi sau này.

1.2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Doanh nghiệp cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh và nộp lại hồ sơ đúng quy định.

1.3. Lưu ý quan trọng khi thay đổi tên công ty

Khi thay đổi tên công ty, điều quan trọng cần nhớ là quyền và nghĩa vụ của công ty không thay đổi. Điều này có nghĩa là mọi hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ pháp lý mà công ty đã ký kết trước đó vẫn có hiệu lực và cần được thực hiện dưới tên mới của công ty.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý việc thông báo cho các đối tác, khách hàng và cơ quan chức năng liên quan về việc thay đổi tên công ty để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh.

Hộ Kinh Doanhgiá thu tiền rác hộ kinh doanh 2023 hà nội

2. Điều chỉnh thông tin trên Điều lệ công ty

Sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi tên công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh, bước tiếp theo là điều chỉnh thông tin trên Điều lệ công ty. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và sự nhất quán trong hoạt động của doanh nghiệp.

2.1. Tầm quan trọng của việc cập nhật Điều lệ

Điều lệ công ty là văn bản quan trọng quy định về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu như tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có), ngành nghề kinh doanh và nhiều thông tin quan trọng khác.
Việc cập nhật Điều lệ không chỉ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật mà còn giúp doanh nghiệp có một cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động và giao dịch trong tương lai.

2.2. Quy trình điều chỉnh Điều lệ

Để điều chỉnh Điều lệ, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:
 1. Tổ chức cuộc họp của cơ quan có thẩm quyền (Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên) để thông qua việc sửa đổi Điều lệ.
 1. Soạn thảo nội dung sửa đổi, trong đó cập nhật tên mới của công ty và các thông tin liên quan khác nếu có.
 1. Thông qua bản Điều lệ sửa đổi theo đúng quy trình và thẩm quyền quy định trong Điều lệ hiện hành và Luật Doanh nghiệp.
 1. Ký, đóng dấu và lưu trữ bản Điều lệ mới theo quy định.

2.3. Những điểm cần lưu ý khi sửa đổi Điều lệ

Khi tiến hành sửa đổi Điều lệ, doanh nghiệp cần chú ý một số điểm sau:
 • Đảm bảo các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 • Ngoài việc thay đổi tên công ty, cần rà soát và cập nhật các thông tin khác có liên quan như địa chỉ website, email, số điện thoại (nếu có thay đổi).
 • Cân nhắc việc điều chỉnh các quy định nội bộ khác để phù hợp với tên mới của công ty.
Việc cập nhật Điều lệ công ty không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần mà còn là cơ hội để doanh nghiệp rà soát lại cơ cấu tổ chức, quy định nội bộ và đảm bảo mọi hoạt động của công ty đều phù hợp với định hướng phát triển mới.

3. Thay đổi con dấu công ty

Sau khi hoàn tất việc thay đổi tên công ty và cập nhật Điều lệ, một trong những bước quan trọng tiếp theo là thay đổi con dấu công ty. Con dấu là một yếu tố không thể thiếu trong các giao dịch và văn bản pháp lý của doanh nghiệp.

3.1. Quy định về con dấu doanh nghiệp

Theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, con dấu của công ty có thể là dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Doanh nghiệp có quyền quyết định về loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của mình.
Mặc dù hiện nay doanh nghiệp được tự quản lý về mẫu dấu và không cần thông báo với cơ quan quản lý nhà nước, việc thay đổi con dấu sau khi đổi tên công ty vẫn là một bước cần thiết để đảm bảo tính nhất quán trong các giao dịch và tài liệu của doanh nghiệp.

3.2. Quy trình thay đổi con dấu

Để thay đổi con dấu công ty, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:
 1. Thiết kế mẫu con dấu mới phù hợp với tên công ty đã thay đổi.
 2. Lựa chọn cơ sở khắc dấu uy tín để đặt làm con dấu mới.
 3. Tiến hành khắc dấu theo mẫu đã thiết kế.
 4. Lập biên bản về việc thay đổi, sử dụng con dấu mới và hủy con dấu cũ (nếu có).

3.3. Sử dụng và quản lý con dấu mới

Sau khi có con dấu mới, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:
 • Sử dụng con dấu mới trong tất cả các giao dịch, tài liệu của công ty kể từ ngày quyết định thay đổi.
 • Thông báo cho các đối tác, khách hàng và cơ quan liên quan về việc thay đổi con dấu để tránh những nhầm lẫn không đáng có.
 • Bảo quản và sử dụng con dấu theo đúng quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.
Việc thay đổi con dấu không chỉ là một thủ tục đơn thuần mà còn là cơ hội để doanh nghiệp củng cố hình ảnh và danh tiếng của mình trong mắt đối tác và khách hàng. Con dấu mới với tên công ty mới sẽ góp phần tạo nên sự chuyên nghiệp và uy tín trong các giao dịch kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh: mã ngành kinh doanh gia công cơ khí

4. Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng

Sau khi hoàn tất việc thay đổi tên và con dấu công ty, một bước quan trọng không kém là cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng. Đây là công việc cần thiết để đảm bảo sự nhất quán trong các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

4.1. Tầm quan trọng của việc cập nhật thông tin ngân hàng

Tài khoản ngân hàng là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Nó không chỉ dùng để thực hiện các giao dịch tài chính mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc xác minh danh tính doanh nghiệp. Việc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng sau khi đổi tên công ty sẽ giúp:
 • Đảm bảo tính pháp lý trong các giao dịch tài chính.
 • Tránh nhầm lẫn và chậm trễ trong quá trình thanh toán với đối tác, khách hàng.
 • Duy trì sự tin tưởng và uy tín với các tổ chức tài chính.

4.2. Quy trình cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng

Để cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:
 1. Liên hệ với ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để thông báo về việc thay đổi tên công ty.
 1. Chuẩn bị hồ sơ cần thiết, thường bao gồm:
  • Giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản (theo mẫu của ngân hàng).
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
  • Bản sao Điều lệ công ty đã cập nhật.
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu cụ thể của từng ngân hàng.
 1. Nộp hồ sơ và làm việc trực tiếp với nhân viên ngân hàng để hoàn tất thủ tục.
 1. Kiểm tra và xác nhận thông tin đã được cập nhật chính xác.

4.3. Những lưu ý- Việc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng cần được thực hiện kỹ lưỡng và đảm bảo tính chính xác để tránh các vấn đề phát sinh sau này.

 • Doanh nghiệp cần thông báo cho đối tác, khách hàng về việc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng để họ có thể cập nhật trong hệ thống thanh toán của mình.
 • Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp cần liên hệ kịp thời với ngân hàng để được hỗ trợ giải quyết.
Việc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng là một bước quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động tài chính suôn sẻ sau khi thay đổi tên công ty. Đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng đều được cập nhật đúng cách và kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro không mong muốn.

5. Thông báo thay đổi tên công ty

Sau khi hoàn tất các bước thay đổi tên công ty, việc thông báo cho các bên liên quan như đối tác, khách hàng, cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác lao động... là điều cực kỳ quan trọng. Thông báo chính thức này giúp đảm bảo tính minh bạch và tránh nhầm lẫn trong quá trình giao dịch và hợp tác với các đối tác.

5.1. Đối tượng cần được thông báo

Các bên mà doanh nghiệp cần thông báo về việc thay đổi tên công ty bao gồm:
 • Đối tác kinh doanh: Các đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ, đối tác cung ứng nguyên vật liệu...
 • Khách hàng: Các khách hàng thân thiết và đang hợp tác với công ty.
 • Ngân hàng: Đơn vị ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính.
 • Cơ quan thuế: Để cập nhật thông tin đăng ký thuế theo tên mới của công ty.
 • Cơ quan quản lý nhà nước: Bao gồm cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan lao động - invalids và xã hội, cơ quan đăng ký văn bản...

5.2. Hình thức thông báo

Thông báo thay đổi tên công ty có thể được thực hiện qua các hình thức sau:
 • Thư từ chính thức: Gửi thư thông báo đến đối tác, khách hàng, ngân hàng, cơ quan thuế...
 • Email: Phương tiện nhanh chóng và tiện lợi để thông báo đến các bên liên quan.
 • Công bố trên trang web công ty: Đặt thông báo trên trang web công ty để thông tin được công khai và minh bạch.
 • Họp giao ban: Thông báo trực tiếp tại các cuộc họp gặp mặt với đối tác, nhân viên công ty.

5.3. Nội dung thông báo

Nội dung thông báo thay đổi tên công ty cần bao gồm:
 • Thông tin cũ và mới: Tên công ty cũ và tên mới sau khi thay đổi.
 • Lý do thay đổi: Giải thích ngắn gọn về lí do và mục tiêu của việc thay đổi tên công ty.
 • Thời gian áp dụng: Xác định thời điểm chính thức tên mới có hiệu lực.
 • Hướng dẫn chi tiết: Hướng dẫn các bên cần làm sau khi tên công ty thay đổi.

5.4. Lợi ích của việc thông báo đúng cách

Việc thông báo thay đổi tên công ty đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:
 • Xây dựng uy tín và lòng tin từ phía đối tác, khách hàng.
 • Tránh những hiểu lầm và tranh chấp trong quá trình giao dịch.
 • Duy trì quan hệ tốt với các cơ quan quản lý và đối tác kinh doanh.
 • Đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
Việc thông báo thay đổi tên công ty là một phần quan trọng của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Đảm bảo rằng thông báo được thực hiện đầy đủ và kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động một cách suôn sẻ và hiệu quả.

Ngoài ra chúng tôi có các chủ đề khác:
thành lập công ty phần mềm
sản xuất sản phẩm từ plastic là gì
mẫu công văn giải trình về hóa đơn
mã ngành sửa chữa điện thoại di động

Kết luận

Trong quá trình phát triển kinh doanh, việc thay đổi tên công ty là một quyết định quan trọng có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện quy trình này một cách suôn sẻ và hiệu quả, doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các quy định pháp lý và thực hiện đúng các bước cần thiết.
Từ việc thay đổi tên công ty, cập nhật Điều lệ, thay đổi con dấu cho đến việc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng và thông báo cho các bên liên quan, mỗi bước đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Việc thực hiện đúng các quy trình này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì tính chuyên nghiệp mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công trong tương lai.
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn