Tạm ngừng hoạt động: Nộp lệ phí môn bài như thế nào?

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Tạm ngừng hoạt động: Nộp lệ phí môn bài như thế nào?

Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không tránh khỏi việc phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân như khó khăn về tài chính, thay đổi chiến lược kinh doanh, ảnh hưởng của các yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh, v.v. Trong trường hợp tạm ngừng hoạt động, việc nộp lệ phí môn bài cũng trở thành một vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp.

Quy định về tạm ngừng sản xuất, kinh doanh

Điều kiện tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có thể tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
 1. Doanh nghiệp không còn nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
 2. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.
 3. Doanh nghiệp cần thực hiện một số quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Để thực hiện việc tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp cần thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời gian tạm ngừng hoạt động tối đa là 01 năm dương lịch, kể từ ngày ghi trong văn bản thông báo.

Tham khảo gói dịch vụ: Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Quận Hoàng Mai

tam-ngung-hoat-dong-nop-le-phi-mon-bai-nhu-the-nao

Thủ tục tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh

Khi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có nhu cầu tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, các bước thực hiện như sau:
 1. Doanh nghiệp lập văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động, trong đó nêu rõ lý do, thời gian tạm ngừng.
 2. Gửi văn bản thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoạt động.
 3. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ngừng hoạt động như nộp các loại thuế, đóng bảo hiểm, thanh toán các khoản nợ, v.v.
 4. Doanh nghiệp cũng cần thông báo cho các bên liên quan khác như khách hàng, đối tác, nhà cung cấp về việc tạm ngừng hoạt động.
Lưu ý, trong thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước và các bên liên quan.

Nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng sản xuất

Khi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tạm ngừng sản xuất, kinh doanh, việc nộp lệ phí môn bài sẽ được xác định như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tham khảo các quy định hiện hành.

Điều kiện được miễn nộp lệ phí môn bài

Theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch sẽ không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh, với điều kiện:
 1. Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh được gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/01 hằng năm).
 2. Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Như vậy, để được miễn nộp lệ phí môn bài trong năm tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp cần đáp ứng đủ 02 điều kiện nêu trên.

Trường hợp không đủ điều kiện được miễn nộp lệ phí môn bài

Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không đáp ứng đủ 02 điều kiện trên thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
Cụ thể:
 • Nếu doanh nghiệp gửi văn bản xin tạm ngừng hoạt động sau ngày 30/01 hằng năm thì vẫn phải nộp lệ phí môn bài cả năm.
 • Trường hợp doanh nghiệp đã nộp lệ phí môn bài cho năm trước đó thì không được miễn nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng hoạt động.
Như vậy, để được miễn nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định.

Tham khảo luôn: Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Quận Ba Đình

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh

Khi tạm ngừng sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục nộp lệ phí môn bài theo hướng dẫn sau:

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Theo quy định, lệ phí môn bài phải được nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/01 hằng năm. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, thời hạn nộp lệ phí sẽ được điều chỉnh như sau:
 • Nếu doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm, việc nộp lệ phí môn bài sẽ chậm nhất là trước ngày tạm ngừng hoạt động.
 • Trường hợp doanh nghiệp đã nộp lệ phí môn bài cho năm trước đó nhưng sau đó tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp không phải nộp lại lệ phí môn bài.

Địa điểm, phương thức nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp có thể nộp lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông qua các hình thức sau:
 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.
 • Chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thuế.
 • Sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.
Doanh nghiệp cần lưu giữ chứng từ nộp lệ phí để xuất trình khi có yêu cầu.

Hồ sơ nộp lệ phí môn bài

Hồ sơ nộp lệ phí môn bài bao gồm:
 • Tờ khai lệ phí môn bài (theo mẫu quy định).
 • Chứng từ nộp tiền lệ phí môn bài.
Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp đúng thời hạn quy định.

Thủ tục nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động

Khi tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục nộp lệ phí môn bài như sau:

Xác định thời điểm nộp lệ phí môn bài

Như đã nêu ở trên, thời hạn nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là trước ngày tạm ngừng. Do đó, doanh nghiệp cần xác định chính xác thời điểm tạm ngừng hoạt động để nộp lệ phí môn bài đúng hạn.

Lập hồ sơ nộp lệ phí môn bài

Hồ sơ nộp lệ phí môn bài bao gồm:
 • Tờ khai lệ phí môn bài (theo mẫu quy định).
 • Chứng từ nộp tiền lệ phí môn bài.
Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp đúng thời hạn.

Nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp có thể nộp lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông qua các hình thức sau:
 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.
 • Chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thuế.
 • Sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.
Doanh nghiệp cần lưu giữ chứng từ nộp lệ phí để xuất trình khi có yêu cầu.

Lưu ý khi tạm ngừng hoạt động

Khi tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:
 • Thông báo tạm ngừng hoạt động cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Hoàn thành các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước và các bên liên quan.
 • Lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc tạm ngừng hoạt động.
Việc tuân thủ các quy định về tạm ngừng hoạt động và nộp lệ phí môn bài sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý và hạn chế được các vấn đề phát sinh sau này.

Biểu mẫu doanh nghiệp >> mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế

Biểu phí môn bài áp dụng cho trường hợp tạm ngừng sản xuất, kinh doanh

Để xác định mức lệ phí môn bài cụ thể khi tạm ngừng sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần tham khảo Biểu lệ phí môn bài hiện hành.

Biểu lệ phí môn bài

Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP, Biểu lệ phí môn bài như sau:
STT Loại hình doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Mức lệ phí môn bài
1 Doanh nghiệp vốn điều lệ trên 10 tỷ 3.000.000 đồng
2 Doanh nghiệp vốn điều lệ dưới 10 tỷ 2.000.000 đồng
3 Chi nhánh, văn phòng đại diện 1.000.000 đồng
4 Địa điểm kinh doanh 1.000.000 đồng
5 Cơ sở kinh doanh cá thể 300.000 đồng
Như vậy, mức lệ phí môn bài áp dụng cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tùy theo loại hình hoạt động.

Áp dụng Biểu lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động

Khi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động, việc nộp lệ phí môn bài sẽ được thực hiện như sau:
 • Nếu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ 02 điều kiện được miễn nộp lệ phí môn bài trong năm tạm ngừng hoạt động, thì không phải nộp lệ phí môn bài.
 • Trường hợp không đáp ứng đủ 02 điều kiện, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần nộp lệ phí môn bài theo Biểu lệ phí môn bài hiện hành.
Việc áp dụng Biểu lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về mức độ lệ phí cần nộp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Mức lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động

Mức lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý về mức lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động:

Xác định mức lệ phí

Mức lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động được tính dựa trên Biểu lệ phí môn bài áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Thời gian nộp lệ phí

Thời gian nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động là trước ngày tạm ngừng hoạt động. Việc nộp lệ phí đúng hạn sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý và không bị phạt vi phạm.

Sự liên quan giữa tạm ngừng hoạt động và lệ phí môn bài

Tạm ngừng hoạt động và việc nộp lệ phí môn bài là hai khái niệm liên quan chặt chẽ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tuân thủ đúng quy định về tạm ngừng hoạt động và nộp lệ phí môn bài là trách nhiệm của doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Hậu quả của việc không nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng sản xuất

Việc không nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng sản xuất, kinh doanh có thể đem lại những hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số hậu quả tiềm ẩn khi không nộp lệ phí môn bài:

Bị phạt vi phạm

Theo quy định của pháp luật, việc không nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động sẽ bị xem là vi phạm và có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý pháp lý, bao gồm phạt tiền và các hình thức khác.

Gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp

Việc không nộp lệ phí môn bài không chỉ ảnh hưởng đến khía cạnh pháp lý mà còn gây tổn thương đến uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp trước cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh và khách hàng.

Khó khăn trong hoạt động kinh doanh sau này

Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định về nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động, họ có thể gặp khó khăn trong việc tái khởi động hoạt động kinh doanh sau này do ảnh hưởng của việc vi phạm pháp luật.
Việc nộp đúng lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Cách tính lệ phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh

Để tính lệ phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các bước sau:

Xác định loại hình doanh nghiệp

Đầu tiên, doanh nghiệp cần xác định loại hình doanh nghiệp của mình để áp dụng đúng mức lệ phí theo quy định.

Tính toán mức lệ phí

Dựa vào Biểu lệ phí môn bài áp dụng, doanh nghiệp tính toán mức lệ phí cần nộp khi tạm ngừng kinh doanh.

Chuẩn bị hồ sơ nộp lệ phí

Sau khi xác định mức lệ phí, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ nộp lệ phí đầy đủ và đúng quy định.

Nộp lệ phí đúng hạn

Cuối cùng, doanh nghiệp cần nộp lệ phí môn bài đúng hạn trước ngày tạm ngừng kinh doanh để tránh các hậu quả tiềm ẩn.
Việc tính toán và nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh là một quy trình quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi có nhiều chủ đề khác bạn có thể rất cần:
thuế tncn từ chuyển nhượng cổ phần
Các Phương Pháp Đánh giá Hiệu suất
quy định thu tiền rác hộ kinh doanh
hạch toán bên nhận gia công hàng may mặc

Kết luận

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc tạm ngừng hoạt động là một khả năng mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt. Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, việc nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động là điều cần thiết và quan trọng.
Qua bài viết này, hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về quy định về tạm ngừng sản xuất, kinh doanh và nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài trong trường hợp này. Việc tuân thủ đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý và duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả. Hãy luôn cập nhật và tuân thủ quy định pháp luật để phát triển bền vững trong kinh doanh.
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn