Các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Việc xác định chính xác các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Những khoản chi phí này không được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh và số thuế TNDN phải nộp của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn chi tiết về các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN, từ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh không được trừ

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có một số khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN. Đây là những khoản chi phí không trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện về tài liệu, chứng từ hợp pháp.

Tham khảo thêm mã ngành >> Mã ngành 8129 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt

cac-khoan-chi-phi-khong-duoc-tru-khi-quyet-toan-thue-tndn

Các khoản chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

 • Chi phí cá nhân, gia đình: Các khoản chi phí mang tính cá nhân, gia đình như chi phí ăn uống, sinh hoạt, điện thoại cá nhân, học phí cho con cái... không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 • Chi phí phục vụ mục đích riêng: Các khoản chi phí phục vụ mục đích riêng của chủ doanh nghiệp, công ty, cổ đông, thành viên góp vốn như chi phí liên quan đến việc mua, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cá nhân, chi phí di chuyển, đi lại không liên quan đến hoạt động kinh doanh...
 • Chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh: Các khoản chi phí khác không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh như chi phí tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, chi phí tài trợ không theo đúng quy định...

Các khoản chi phí không đáp ứng đủ điều kiện về tài liệu, chứng từ hợp pháp

 • Không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp: Các khoản chi phí không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 • Không đáp ứng điều kiện về giá trị hóa đơn: Các khoản chi phí có hóa đơn nhưng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt cũng không được tính vào chi phí hợp lý.
 • Không đáp ứng điều kiện về phương thức thanh toán: Các khoản chi phí có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên mà không được thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt như chuyển khoản, séc, thẻ... sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Ví dụ minh họa:
 • Công ty A có chi phí mua máy móc thiết bị với hóa đơn giá trị 25 triệu đồng, nhưng không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Khoản chi phí này sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 • Công ty B có chi phí mua văn phòng phẩm với hóa đơn giá trị 18 triệu đồng, và thanh toán bằng tiền mặt. Khoản chi phí này cũng sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Như vậy, để các khoản chi phí được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần đảm bảo các khoản chi phí này phải liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đáp ứng đủ các điều kiện về tài liệu, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Bạn nào đang còn là sinh viên cần một số mẫu  bài tập kế toán tham khảo >> bài tập nhượng bán tài sản cố định

Các trường hợp khác không được tính vào chi phí hợp lý

Ngoài các khoản chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và không đáp ứng đủ điều kiện về tài liệu, chứng từ hợp pháp, còn có một số trường hợp khác không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN, bao gồm:
 • Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản chưa hoàn thành đưa vào sử dụng.
 • Chi phí liên quan đến các khoản thu nhập không chịu thuế TNDN.
 • Chi phí liên quan đến các hoạt động kinh doanh bị cấm.
 • Chi phí liên quan đến các khoản thu nhập khác không phải là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính.
 • Chi phí liên quan đến các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN.
Việc xác định chính xác các khoản chi phí này là rất quan trọng, giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật và tránh bị xử phạt do khai báo sai.

Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động phi kinh doanh không được trừ

Ngoài các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn có thể phát sinh các khoản chi phí liên quan đến hoạt động phi kinh doanh. Những khoản chi phí này cũng không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Chi phí liên quan đến hoạt động từ thiện, xã hội

 • Chi phí tài trợ, đóng góp: Các khoản chi phí tài trợ, đóng góp cho các hoạt động từ thiện, xã hội, chính trị, tôn giáo... không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Chi phí hỗ trợ, ủng hộ: Các khoản chi phí hỗ trợ, ủng hộ các cá nhân, tổ chức không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng không được tính vào chi phí hợp lý.
 • Chi phí tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng: Các khoản chi phí liên quan đến việc tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng như tổ chức sự kiện, liên hoan, gala dinner... không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Chi phí liên quan đến các hoạt động khác không phải kinh doanh

Ngoài các khoản chi phí liên quan đến hoạt động từ thiện, xã hội, doanh nghiệp còn có thể phát sinh các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động khác không phải kinh doanh như:
 • Chi phí tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí cá nhân.
 • Chi phí liên quan đến việc mua, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cá nhân.
 • Chi phí liên quan đến việc đi lại, di chuyển không liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Chi phí liên quan đến các hoạt động khác không phải là hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp.
Tất cả những khoản chi phí này đều không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, do không trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư không được trừ

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cũng có thể phát sinh các khoản chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản chi phí này đều được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Chi phí liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

 • Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản chưa hoàn thành: Các khoản chi phí liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 • Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh: Các khoản chi phí liên quan đến việc đầu tư xây dựng cơ bản các tài sản không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp cũng không được tính vào chi phí hợp lý.

Chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính

 • Chi phí liên quan đến các khoản đầu tư tài chính không sinh lời: Các khoản chi phí liên quan đến việc đầu tư vào các công ty, dự án không sinh lời hoặc không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp sẽ không được tính vào chi phí hợp lý.
 • Chi phí liên quan đến các khoản đầu tư tài chính không đủ điều kiện: Các khoản chi phí liên quan đến các khoản đầu tư tài chính không đáp ứng đủ điều kiện về tài liệu, chứng từ hợp pháp cũng không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Như vậy, để các khoản chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư được tính vào chi phí hợp lý, doanh nghiệp cần đảm bảo các khoản chi phí này phải liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính và đáp ứng đủ các điều kiện về tài liệu, chứng từ hợp pháp.

Bạn đang lăn tăn việc Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Cầu Giấy hay mở công ty

Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động tài chính không được trừ

Bên cạnh các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, doanh nghiệp cũng có thể phát sinh các khoản chi phí liên quan đến hoạt động tài chính. Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản chi phí này đều được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Chi phí liên quan đến các khoản vay, nợ

 • Chi phí lãi vay vượt mức quy định: Các khoản chi phí lãi vay vượt quá 30% tổng lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 • Chi phí lãi vay không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh: Các khoản chi phí lãi vay không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp cũng không được tính vào chi phí hợp lý.

Chi phí liên quan đến hoạt động tài chính khác

Ngoài chi phí lãi vay, doanh nghiệp còn có thể phát sinh các khoản chi phí liên quan đến hoạt động tài chính khác như:
 • Chi phí phát hành trái phiếu, cổ phiếu.
 • Chi phí liên quan đến việc đầu tư, góp vốn vào các tổ chức tài chính.
 • Chi phí liên quan đến các hoạt động tài chính khác không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chủa doanh nghiệp.
Tất cả những khoản chi phí này không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN, do không trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động quản lý không được trừ

Hoạt động quản lý là một phần quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khoản chi phí liên quan đến hoạt động quản lý cũng không phải lúc nào cũng được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Chi phí liên quan đến quản lý nhân sự

 • Chi phí đào tạo, huấn luyện nhân sự: Các khoản chi phí liên quan đến việc đào tạo, huấn luyện nhân sự không trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp sẽ không được tính vào chi phí hợp lý.
 • Chi phí liên quan đến việc tuyển dụng, thăng chức, khen thưởng nhân sự: Các khoản chi phí này cũng không được xem xét là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, trừ khi có sự chứng minh rõ ràng về mối liên kết trực tiếp với hoạt động kinh doanh.

Chi phí liên quan đến quản lý văn phòng

 • Chi phí văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng: Các khoản chi phí này thường được coi là chi phí hợp lý, tuy nhiên cần chú ý đến việc sử dụng hợp lý và công bằng để tránh việc lạm dụng.
 • Chi phí thuê, sửa chữa văn phòng: Đây cũng là một phần không thể thiếu trong hoạt động quản lý, tuy nhiên cần kiểm soát và báo cáo một cách minh bạch để tránh việc lạm dụng chi phí.
Do đó, khi xử lý các khoản chi phí liên quan đến hoạt động quản lý, doanh nghiệp cần chú ý đến việc chỉ tính những khoản chi phí thực sự cần thiết và có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh chính của mình.

Quý doanh nghiệp ở Bắc Giang cần gói Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán tại Bắc Giang

Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động nhân sự không được trừ

Nhân sự là nguồn lực quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khoản chi phí liên quan đến hoạt động nhân sự cũng không phải lúc nào cũng được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Chi phí liên quan đến chăm sóc sức khỏe, phúc lợi cho nhân viên

 • Chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên: Đây là những khoản chi phí quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho nhân viên, tuy nhiên không phải lúc nào cũng được tính vào chi phí hợp lý.
 • Chi phí tổ chức các hoạt động vui chơi, team building cho nhân viên: Các khoản chi phí này thường không được xem xét là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, trừ khi có mối liên kết rõ ràng với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi phí liên quan đến việc thưởng, khen thưởng nhân viên

 • Chi phí thưởng, khen thưởng nhân viên: Việc thưởng, khen thưởng nhân viên là một phần quan trọng để động viên và tạo động lực làm việc, tuy nhiên cần xem xét kỹ lưỡng để tránh lạm dụng chi phí.
 • Chi phí liên quan đến việc tăng lương, phụ cấp cho nhân viên: Các khoản chi phí này cũng cần được kiểm soát và báo cáo một cách minh bạch để tránh việc gian lận hoặc lạm dụng chi phí.
Việc xử lý các khoản chi phí liên quan đến hoạt động nhân sự đòi hỏi sự cân nhắc và minh bạch từ phía doanh nghiệp, để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình quyết toán thuế TNDN.

Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động thuế không được trừ

Hoạt động thuế là một phần không thể thiếu trong quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khoản chi phí liên quan đến hoạt động thuế cũng không phải lúc nào cũng được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Chi phí liên quan đến tư vấn thuế

 • Chi phí tư vấn thuế từ các đơn vị chuyên nghiệp: Các khoản chi phí này thường được coi là chi phí hợp lý, tuy nhiên cần chú ý đến việc sử dụng hợp lý và công bằng để tránh việc lạm dụng.
 • Chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp thuế: Đây cũng là một phần không thể thiếu trong hoạt động quản lý thuế của mỗi doanh nghiệp, tuy nhiên cần kiểm soát và báo cáo một cách minh bạch để tránh việc lạm dụng chi phí.

Chi phí liên quan đến nghiệp vụ thuế

 • Chi phí liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ thuế hàng tháng: Các khoản chi phí này thường được coi là chi phí hợp lý, tuy nhiên cần chú ý đến việc sử dụng hợp lý và công bằng để tránh việc lạm dụng.
 • Chi phí liên quan đến việc thực hiện báo cáo thuế hàng năm: Đây cũng là một phần không thể thiếu trong hoạt động quản lý thuế của mỗi doanh nghiệp, tuy nhiên cần kiểm soát và báo cáo một cách minh bạch để tránh việc lạm dụng chi phí.
Việc xử lý các khoản chi phí liên quan đến hoạt động thuế đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác từ phía doanh nghiệp, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh việc vi phạm pháp luật.

Lưu ý và khuyến nghị khi xử lý các khoản chi phí không được trừ

Khi xử lý các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần lưu ý và tuân thủ các nguyên tắc sau:
 1. Xác định rõ các khoản chi phí không được trừ: Doanh nghiệp cần phân loại và xác định rõ các khoản chi phí không được trừ theo từng loại hoạt động để tránh nhầm lẫn và sai sót.
 2. Báo cáo và ghi nhận chi phí đúng quy định: Cần thực hiện báo cáo và ghi nhận chi phí một cách đúng quy định theo quy định của pháp luật để tránh vi phạm và xử lý sai.
 3. Kiểm soát và giám sát chi phí một cách chặt chẽ: Doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống kiểm soát và giám sát chi phí một cách chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
 4. Tư vấn và hợp tác với chuyên gia tài chính, thuế: Nếu cần, doanh nghiệp nên tư vấn và hợp tác với các chuyên gia tài chính, thuế để đảm bảo quá trình xử lý chi phí diễn ra một cách chính xác và hiệu quả.
 5. Đào tạo nhân viên về quy định về chi phí không được trừ: Cuối cùng, doanh nghiệp cần đào tạo nhân viên về quy định về các khoản chi phí không được trừ để họ hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy định.

Kế Toán Minh Việt là đơn vị hàng đầu hiện nay cung cấp gói dịch vụ kế toán tại Bắc Ninh như:
Dịch vụ kế toán tại Huyện Quế Võ
Dịch vụ kế toán tại Huyện Tiên Du
Dịch vụ kế toán tại Huyện Yên Phong
dịch vụ kế toán thuế tại bắc ninh

Kết luận

Trong quá trình quyết toán thuế TNDN, việc xác định và xử lý chính xác các khoản chi phí không được trừ là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Việc áp dụng đúng nguyên tắc và quy định về các khoản chi phí này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro pháp lý và đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ, hiệu quả. Hãy lưu ý và tuân thủ các khuyến nghị và nguyên tắc đã đề cập để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình xử lý chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN.
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn