Hướng dẫn hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Hướng dẫn hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển

Chi phí vận chuyển là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Việc hiểu rõ và quản lý hiệu quả chi phí này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực mà còn đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán hiện hành. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển, giúp các nhà quản lý và kế toán viên có thể áp dụng vào thực tế công việc một cách hiệu quả.

Hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển

Khái niệm chi phí vận chuyển

Chi phí vận chuyển là khoản chi phí phát sinh trong quá trình di chuyển hàng hóa hoặc tài sản từ nơi cung cấp đến địa điểm sử dụng của doanh nghiệp. Khoản chi phí này bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, không chỉ giới hạn ở chi phí vận chuyển thuần túy.
Cụ thể, chi phí vận chuyển thường bao gồm:
 1. Chi phí vận chuyển chính: Đây là khoản tiền trả cho việc thuê phương tiện vận chuyển như xe tải, tàu hỏa, máy bay hoặc tàu thủy.
 2. Chi phí bốc xếp hàng hóa: Bao gồm các khoản chi trả cho công nhân hoặc dịch vụ bốc xếp hàng hóa lên xuống phương tiện vận chuyển.
 3. Chi phí bảo quản hàng hóa: Những chi phí liên quan đến việc đóng gói, bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển để tránh hư hỏng hoặc thất thoát.
 4. Chi phí bảo hiểm vận chuyển: Khoản tiền trả cho các dịch vụ bảo hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 5. Các chi phí phát sinh khác: Như phí cầu đường, phí lưu kho tạm thời, chi phí giám sát vận chuyển, v.v.

Chủ đề được quan tâm >> Đăng ký mã QR cho sản phẩm có lợi ích gì?

Việc hiểu rõ các thành phần này sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về chi phí vận chuyển, từ đó có thể quản lý và hạch toán một cách hiệu quả.
hach-toan-va-dinh-khoan-chi-phi-van-chuyen

Vai trò của chi phí vận chuyển trong hoạt động doanh nghiệp

Chi phí vận chuyển đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp vì nhiều lý do:
 1. Ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm: Chi phí vận chuyển là một phần của giá vốn hàng bán, do đó nó trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
 2. Tác động đến khả năng cạnh tranh: Quản lý tốt chi phí vận chuyển có thể giúp doanh nghiệp giảm giá thành, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 3. Ảnh hưởng đến dòng tiền: Chi phí vận chuyển thường chiếm một phần đáng kể trong chi phí hoạt động, do đó việc quản lý tốt khoản chi này sẽ giúp cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp.
 4. Đánh giá hiệu quả quản lý: Theo dõi và phân tích chi phí vận chuyển giúp đánh giá hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng và logistics của doanh nghiệp.
Hiểu rõ vai trò này, các nhà quản lý có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong việc tối ưu hóa chi phí vận chuyển, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tổng thể.

Cơ sở pháp lý cho việc hạch toán chi phí vận chuyển

Việc hạch toán chi phí vận chuyển tại Việt Nam được thực hiện dựa trên một số văn bản pháp lý quan trọng:
 1. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 (VAS 02) - Hàng tồn kho: Quy định về cách xác định giá gốc của hàng tồn kho, trong đó có đề cập đến chi phí vận chuyển.
 2. Thông tư 200/2014/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, bao gồm cách hạch toán các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển.
 3. Luật Kế toán số 88/2015/QH13: Quy định chung về nguyên tắc kế toán, trong đó có nguyên tắc về ghi nhận chi phí.
 4. Thông tư 133/2016/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng đề cập đến cách thức hạch toán chi phí vận chuyển.
Các văn bản này cung cấp khung pháp lý cho việc ghi nhận, đo lường và trình bày chi phí vận chuyển trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn giúp doanh nghiệp có cơ sở để quản lý chi phí một cách hiệu quả.

Tính năng Hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển

Quy trình hạch toán chi phí vận chuyển

Quy trình hạch toán chi phí vận chuyển thường bao gồm các bước sau:
 1. Xác định và phân loại chi phí vận chuyển:
  • Đầu tiên, kế toán cần xác định rõ các khoản chi phí nào thuộc về chi phí vận chuyển.
  • Phân loại chi phí vận chuyển theo mục đích sử dụng: chi phí vận chuyển hàng hóa, vận chuyển tài sản cố định, hay vận chuyển phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 1. Thu thập chứng từ:
  • Tập hợp đầy đủ các hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí vận chuyển.
  • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ này.
 1. Ghi nhận chi phí:
  • Căn cứ vào tính chất của chi phí vận chuyển, tiến hành ghi nhận vào tài khoản phù hợp.
  • Đối với chi phí vận chuyển hàng hóa, ghi nhận vào giá vốn hàng bán.
  • Đối với chi phí vận chuyển tài sản cố định, ghi nhận vào nguyên giá tài sản.
 1. Phân bổ chi phí:
  • Nếu chi phí vận chuyển liên quan đến nhiều đối tượng, cần thực hiện phân bổ chi phí.
  • Lựa chọn phương pháp phân bổ phù hợp: theo giá trị, khối lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 1. Lập bút toán kế toán:
  • Căn cứ vào tính chất của chi phí và đối tượng chịu chi phí, lập các bút toán kế toán tương ứng.
  • Ghi chép vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.
 1. Theo dõi và báo cáo:
  • Theo dõi chi phí vận chuyển theo từng đối tượng, từng bộ phận.
  • Lập báo cáo chi phí vận chuyển định kỳ để phục vụ công tác quản lý.
 1. Kiểm tra và đối chiếu:
  • Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp.
  • Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của số liệu chi phí vận chuyển.
Quy trình này giúp đảm bảo việc hạch toán chi phí vận chuyển được thực hiện một cách có hệ thống, chính xác và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.

Biểu mẫu >> download mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng

Các tài khoản liên quan đến chi phí vận chuyển

Trong quá trình hạch toán chi phí vận chuyển, kế toán thường sử dụng các tài khoản sau:
 1. TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu:
  • Dùng để hạch toán chi phí vận chuyển nguyên vật liệu khi mua về.
  • Ví dụ: Chi phí vận chuyển nguyên liệu từ nhà cung cấp về kho doanh nghiệp.
 1. TK 156 - Hàng hóa:
  • Sử dụng để hạch toán chi phí vận chuyển hàng hóa mua về để bán.
  • Ví dụ: Chi phí vận chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp về kho doanh nghiệp.
 1. TK 157 - Hàng gửi đi bán:
  • Dùng để hạch toán chi phí vận chuyển hàng hóa gửi đi bán.
  • Ví dụ: Chi phí vận chuyển hàng hóa từ doanh nghiệp đến đại lý bán hàng.
 1. TK 211 - Tài sản cố định hữu hình:
  • Sử dụng để hạch toán chi phí vận chuyển liên quan đến việc mua sắm tài sản cố định.
  • Ví dụ: Chi phí vận chuyển máy móc thiết bị mới mua về doanh nghiệp.
 1. TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
  • Dùng để hạch toán chi phí vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ trực tiếp cho sản xuất.
  • Ví dụ: Chi phí vận chuyển nguyên liệu từ kho đến phân xưởng sản xuất.
 1. TK 627 - Chi phí sản xuất chung:
  • Sử dụng để hạch toán chi phí vận chuyển phát sinh trong quá trình sản xuất nhưng không trực tiếp gắn với sản phẩm.
  • Ví dụ: Chi phí vận chuyển phế liệu trong quá trình sản xuất.
 1. TK 641 - Chi phí bán hàng:
  • Dùng để hạch toán chi phí vận chuyển liên quan đến hoạt động bán hàng.
  • Ví dụ: Chi phí vận chuyển hàng hóa đến khách hàng.
 1. TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp:
  • Sử dụng để hạch toán chi phí vận chuyển phát sinh trong hoạt động quản lý chung của doanh nghiệp.
  • Ví dụ: Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên.
Việc sử dụng đúng tài khoản kế toán không chỉ đảm bảo tính chính xác trong hạch toán mà còn giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về cơ cấu chi phí, từ đó có thể đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Ngành nghề kinh doanh >> mã ngành 2790

Các phương pháp phân bổ chi phí vận chuyển

Khi chi phí vận chuyển liên quan đến nhiều đối tượng, việc phân bổ chi phí trở nên cần thiết. Có ba phương pháp phân bổ chính:
 1. Phân bổ theo tỷ lệ giá trị hàng hóa:
  • Phương pháp này dựa trên giả định rằng hàng hóa có giá trị cao hơn sẽ chịu chi phí vận chuyển nhiều hơn.
  • Công thức: Chi phí vận chuyển phân bổ = Tổng chi phí vận chuyển * (Giá trị hàng hóa / Tổng giá trị hàng hóa)
  • Ưu điểm: Phản ánh được mối quan hệ giữa giá trị hàng hóa và chi phí vận chuyển.
  • Nhược điểm: Có thể không phù hợp với trường hợp hàng hóa có giá trị cao nhưng khối lượng nhỏ.
 1. Phân bổ theo tỷ lệ khối lượng hàng hóa:
  • Phương pháp này phân bổ chi phí vận chuyển dựa trên khối lượng của hàng hóa.
  • Công thức: Chi phí vận chuyển phân bổ = Tổng chi phí vận chuyển * (Khối lượng hàng hóa / Tổng khối lượng hàng hóa)
  • Ưu điểm: Phù hợp với các trường hợp hàng hóa có kích thước lớn nhưng giá trị không cao.
  • Nhược điểm: Không phản ánh được giá trị thực của hàng hóa.
 1. Phân bổ theo số lượng đơn hàng:
  • Phương pháp này phân bổ chi phí vận chuyển dựa trên số lượng đơn hàng.
  • Công thức: Chi phí vận chuyển phân bổ = Tổng chi phí vận chuyển * (Số lượng đơn hàng / Tổng số lượng đơn hàng)
  • Ưu điểm: Đơn giản và dễ áp dụng cho các trường hợp có nhiều đơn hàng nhỏ.
  • Nhược điểm: Không liên kết trực tiếp với giá trị hoặc khối lượng của hàng hóa.
Việc lựa chọn phương pháp phân bổ chi phí vận chuyển phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của từng doanh nghiệp, loại hàng hóa cũng như mục tiêu quản lý chi phí.

Ưu và Nhược điểm của việc hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển

Ưu điểm:

 1. Kiểm soát chi phí hiệu quả: Việc hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về tình hình chi phí, từ đó dễ dàng kiểm soát và quản lý chi phí hiệu quả hơn.
 2. Tăng tính chính xác trong kế toán: Bằng việc theo dõi và ghi nhận chi phí vận chuyển một cách cụ thể, doanh nghiệp sẽ nắm bắt được thông tin chính xác, giúp cải thiện quá trình kế toán và báo cáo tài chính.
 3. Hỗ trợ ra quyết định chiến lược: Dựa trên dữ liệu về chi phí vận chuyển, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định chiến lược như lựa chọn đối tác vận chuyển phù hợp, tối ưu hóa hệ thống vận chuyển.
 4. Nâng cao hiệu quả hoạt động: Quản lý chi phí vận chuyển một cách hợp lý giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu suất và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, từ đó cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường.

Nhược điểm:

 1. Phức tạp trong thực hiện: Việc hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển đòi hỏi quá trình chuẩn bị cẩn thận, theo dõi liên tục và cập nhật thông tin, điều này có thể tốn nhiều thời gian và công sức của doanh nghiệp.
 2. Đòi hỏi kiến thức chuyên môn: Kế toán chi phí vận chuyển yêu cầu người thực hiện phải có kiến thức chuyên sâu về kế toán và quy trình vận chuyển, nếu không có thể dẫn đến sai sót trong hạch toán.
 3. Khả năng phát sinh lỗi: Do tính phức tạp và sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, việc hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển có khả năng gây ra lỗi hoặc sai sót, ảnh hưởng đến kết quả kế toán cuối cùng.
 4. Chi phí tổ chức và quản lý: Để thực hiện công việc này một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần phải chi trả cho việc tổ chức và quản lý chi phí vận chuyển, điều này có thể tăng thêm chi phí hoạt động của doanh nghiệp.
Việc đánh giá cẩn thận ưu và nhược điểm của việc hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định hợp lý và xác đáng với mục tiêu kinh doanh cũng như tài chính của mình.

Một số chủ đề được quan tâm hiện nay:
chi tiết mã ngành 8299
thuế tncn từ chuyển nhượng cổ phần
Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Quận Thanh Xuân
mã ngành bán thức ăn chăn nuôi

Kết luận

Trong bối cảnh ngày nay, khi mà hoạt động vận chuyển ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng trong kinh doanh, việc hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển là một phần không thể thiếu trong công việc kế toán của mỗi doanh nghiệp. Qua bài viết trên, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình hạch toán chi phí vận chuyển, các tài khoản liên quan, phương pháp phân bổ chi phí cũng như ưu và nhược điểm của việc này.
Việc thực hiện đúng quy trình hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển không chỉ giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về chi phí mà còn hỗ trợ quản lý, ra quyết định chiến lược hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý đến sự phức tạp và khả năng phát sinh lỗi trong quá trình này, đồng thời cần xem xét kỹ lưỡng về chi phí tổ chức và quản lý để đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đọc đã có thêm kiến thức và hiểu biết vững chắc hơn về việc hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển, từ đó áp dụng vào thực tiễn kinh doanh một cách hiệu quả. Hãy chăm chỉ nắm bắt và áp dụng những quy trình này để phát triển bền vững cho doanh nghiệp của mình.
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn